DS_msDS_KrbTgtLinkBl - property in ROOT\directory\LDAP namespace

DS_msDS_KrbTgtLinkBl in other namespaces

List of classes with DS_msDS_KrbTgtLinkBl local property in ROOT\directory\LDAP namespace

propertyClassOrigin
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_topds_top

List of classes with DS_msDS_KrbTgtLinkBl derived property in ROOT\directory\LDAP namespace

propertyClassOrigin
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_accountds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_acspolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_acsresourcelimitsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_acssubnetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_addressbookcontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_addresstemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_applicationentityds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_applicationprocessds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_applicationversionds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_attributeschemads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_builtindomainds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_categoryregistrationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_certificationauthorityds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_classregistrationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_classschemads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_classstoreds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_comconnectionpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_computerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_configurationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_contactds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_containerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_controlaccessrightds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_countryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_crldistributionpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_crossrefds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_crossrefcontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_deviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_dfsconfigurationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_dhcpclassds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_displayspecifierds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_displaytemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_dmdds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_dnsnodeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_dnszoneds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_documentds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_documentseriesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_domaindnsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_domainpolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_dsads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_dsuisettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_filelinktrackingds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_filelinktrackingentryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_foreignsecurityprincipalds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_friendlycountryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ftdfsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_groupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_groupofnamesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_groupofuniquenamesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_grouppolicycontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_indexservercatalogds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_inetorgpersonds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_infrastructureupdateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_intellimirrorgroupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_intellimirrorscpds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_intersitetransportds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_intersitetransportcontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ipnetworkds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ipprotocolds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ipsecfilterds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ipsecisakmppolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ipsecnegotiationpolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ipsecnfads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ipsecpolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ipserviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_licensingsitesettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_linktrackobjectmovetableds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_linktrackomtentryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_linktrackvolentryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_linktrackvolumetableds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_localityds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_lostandfoundds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_meetingds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ms_net_ieee_80211_grouppolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ms_net_ieee_8023_grouppolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ms_sql_olapcubeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ms_sql_olapdatabaseds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ms_sql_olapserverds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ms_sql_sqldatabaseds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ms_sql_sqlpublicationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ms_sql_sqlrepositoryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ms_sql_sqlserverds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msauthz_centralaccesspoliciesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msauthz_centralaccesspolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msauthz_centralaccessruleds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msauthz_centralaccessrulesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mscom_partitionds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mscom_partitionsetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfs_deletedlinkv2ds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfs_linkv2ds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfs_namespaceanchords_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfs_namespacev2ds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfsr_connectionds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfsr_contentds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfsr_contentsetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfsr_globalsettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfsr_localsettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfsr_memberds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfsr_replicationgroupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfsr_subscriberds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfsr_subscriptionds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdfsr_topologyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msdns_serversettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_app_configurationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_appdatads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_authnpoliciesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_authnpolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_authnpolicysilods_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_authnpolicysilosds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_azadminmanagerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_azapplicationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_azoperationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_azroleds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_azscopeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_aztaskds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_claimstransformationpoliciesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_claimstransformationpolicytypeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_claimtypeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_claimtypesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_deviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_devicecontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_deviceregistrationserviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_deviceregistrationservicecontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_groupmanagedserviceaccountds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_managedserviceaccountds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_optionalfeatureds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_passwordsettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_passwordsettingscontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_quotacontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_quotacontrolds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_resourcepropertiesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_resourcepropertyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_resourcepropertylistds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msds_valuetypeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msexchconfigurationcontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msfve_recoveryinformationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msieee80211_policyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msimaging_postscanprocessds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msimaging_pspsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mskds_provrootkeyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mskds_provserverconfigurationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msmq_custom_recipientds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msmq_groupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msmqconfigurationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msmqenterprisesettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msmqmigrateduserds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msmqqueueds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msmqsettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msmqsitelinkds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mspki_enterprise_oidds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mspki_key_recovery_agentds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mspki_privatekeyrecoveryagentds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msprint_connectionpolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mssfu30domaininfods_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mssfu30mailaliasesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mssfu30netidds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mssfu30networkuserds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mssfu30nismapconfigds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msspp_activationobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_msspp_activationobjectscontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mstapi_rtconferenceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mstapi_rtpersonds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mstpm_informationobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mstpm_informationobjectscontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_intrangeparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_intsetparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_mergeablepolicytemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_objectencodingds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_policytemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_policytypeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_rangeparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_realrangeparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_ruleds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_shadowobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_simplepolicytemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_somds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_stringsetparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_uintrangeparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_uintsetparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_unknownrangeparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_mswmi_wmigpods_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_nismapds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_nisnetgroupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_nisobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ntdsconnectionds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ntdsdsads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ntdsdsarods_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ntdsserviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ntdssitesettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ntfrsmemberds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ntfrsreplicasetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ntfrssettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ntfrssubscriberds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ntfrssubscriptionsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_oncrpcds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_organizationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_organizationalpersonds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_organizationalroleds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_organizationalunitds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_packageregistrationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_personds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_physicallocationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_pkicertificatetemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_pkienrollmentserviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_printqueueds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_querypolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_remotemailrecipientds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_remotestorageservicepointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_residentialpersonds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_rfc822localpartds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ridmanagerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_ridsetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_roomds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_rpccontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_rpcgroupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_rpcprofileds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_rpcprofileelementds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_rpcserverds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_rpcserverelementds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_rrasadministrationconnectionpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_rrasadministrationdictionaryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_samserverds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_secretds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_serverds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_serverscontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_serviceadministrationpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_serviceclassds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_serviceconnectionpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_serviceinstanceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_siteds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_sitelinkds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_sitelinkbridgeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_sitescontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_storageds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_subnetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_subnetcontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_subschemads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_trusteddomainds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_typelibraryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_userds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlads_volumeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_accountds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_acspolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_acsresourcelimitsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_acssubnetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_addressbookcontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_addresstemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_applicationentityds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_applicationprocessds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_applicationsettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_applicationsitesettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_applicationversionds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_attributeschemads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_bootabledeviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_builtindomainds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_categoryregistrationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_certificationauthorityds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_classregistrationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_classschemads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_classstoreds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_comconnectionpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_computerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_configurationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_connectionpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_contactds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_containerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_controlaccessrightds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_countryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_crldistributionpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_crossrefds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_crossrefcontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_deviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_dfsconfigurationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_dhcpclassds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_displayspecifierds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_displaytemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_dmdds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_dnsnodeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_dnszoneds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_documentds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_documentseriesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_domainds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_domaindnsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_domainpolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_domainrelatedobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_dsads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_dsuisettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_dynamicobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_filelinktrackingds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_filelinktrackingentryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_foreignsecurityprincipalds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_friendlycountryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ftdfsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_groupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_groupofnamesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_groupofuniquenamesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_grouppolicycontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ieee802deviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_indexservercatalogds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_inetorgpersonds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_infrastructureupdateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_intellimirrorgroupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_intellimirrorscpds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_intersitetransportds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_intersitetransportcontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_iphostds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ipnetworkds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ipprotocolds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ipsecbaseds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ipsecfilterds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ipsecisakmppolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ipsecnegotiationpolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ipsecnfads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ipsecpolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ipserviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_leafds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_licensingsitesettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_linktrackobjectmovetableds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_linktrackomtentryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_linktrackvolentryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_linktrackvolumetableds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_localityds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_lostandfoundds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mailrecipientds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_meetingds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ms_net_ieee_80211_grouppolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ms_net_ieee_8023_grouppolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ms_sql_olapcubeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ms_sql_olapdatabaseds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ms_sql_olapserverds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ms_sql_sqldatabaseds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ms_sql_sqlpublicationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ms_sql_sqlrepositoryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ms_sql_sqlserverds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msauthz_centralaccesspoliciesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msauthz_centralaccesspolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msauthz_centralaccessruleds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msauthz_centralaccessrulesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mscom_partitionds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mscom_partitionsetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfs_deletedlinkv2ds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfs_linkv2ds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfs_namespaceanchords_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfs_namespacev2ds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfsr_connectionds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfsr_contentds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfsr_contentsetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfsr_globalsettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfsr_localsettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfsr_memberds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfsr_replicationgroupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfsr_subscriberds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfsr_subscriptionds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdfsr_topologyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msdns_serversettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_app_configurationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_appdatads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_authnpoliciesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_authnpolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_authnpolicysilods_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_authnpolicysilosds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_azadminmanagerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_azapplicationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_azoperationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_azroleds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_azscopeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_aztaskds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_claimstransformationpoliciesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_claimstransformationpolicytypeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_claimtypeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_claimtypepropertybaseds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_claimtypesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_cloudextensionsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_deviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_devicecontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_deviceregistrationserviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_deviceregistrationservicecontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_groupmanagedserviceaccountds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_managedserviceaccountds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_optionalfeatureds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_passwordsettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_passwordsettingscontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_quotacontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_quotacontrolds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_resourcepropertiesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_resourcepropertyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_resourcepropertylistds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msds_valuetypeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msexchconfigurationcontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msfve_recoveryinformationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msieee80211_policyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msimaging_postscanprocessds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msimaging_pspsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mskds_provrootkeyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mskds_provserverconfigurationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msmq_custom_recipientds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msmq_groupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msmqconfigurationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msmqenterprisesettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msmqmigrateduserds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msmqqueueds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msmqsettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msmqsitelinkds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mspki_enterprise_oidds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mspki_key_recovery_agentds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mspki_privatekeyrecoveryagentds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msprint_connectionpolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mssfu30domaininfods_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mssfu30mailaliasesds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mssfu30netidds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mssfu30networkuserds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mssfu30nismapconfigds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msspp_activationobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_msspp_activationobjectscontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mstapi_rtconferenceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mstapi_rtpersonds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mstpm_informationobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mstpm_informationobjectscontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_intrangeparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_intsetparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_mergeablepolicytemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_objectencodingds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_policytemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_policytypeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_rangeparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_realrangeparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_ruleds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_shadowobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_simplepolicytemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_somds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_stringsetparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_uintrangeparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_uintsetparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_unknownrangeparamds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_mswmi_wmigpods_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_nismapds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_nisnetgroupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_nisobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ntdsconnectionds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ntdsdsads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ntdsdsarods_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ntdsserviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ntdssitesettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ntfrsmemberds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ntfrsreplicasetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ntfrssettingsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ntfrssubscriberds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ntfrssubscriptionsds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_oncrpcds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_organizationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_organizationalpersonds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_organizationalroleds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_organizationalunitds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_packageregistrationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_personds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_physicallocationds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_pkicertificatetemplateds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_pkienrollmentserviceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_posixaccountds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_posixgroupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_printqueueds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_querypolicyds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_remotemailrecipientds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_remotestorageservicepointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_residentialpersonds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_rfc822localpartds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ridmanagerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_ridsetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_roomds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_rpccontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_rpcentryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_rpcgroupds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_rpcprofileds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_rpcprofileelementds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_rpcserverds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_rpcserverelementds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_rrasadministrationconnectionpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_rrasadministrationdictionaryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_samdomainds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_samdomainbaseds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_samserverds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_secretds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_securityobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_securityprincipalds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_serverds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_serverscontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_serviceadministrationpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_serviceclassds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_serviceconnectionpointds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_serviceinstanceds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_shadowaccountds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_simplesecurityobjectds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_siteds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_sitelinkds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_sitelinkbridgeds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_sitescontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_storageds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_subnetds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_subnetcontainerds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_subschemads_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_trusteddomainds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_typelibraryds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_userds_top
DS_msDS_KrbTgtLinkBlds_volumeds_top

Code samples for DS_msDS_KrbTgtLinkBl property

Get instance of WMI class using GetObject, DS_msDS_KrbTgtLinkBl property of ds_container

Short VBS code - get a single specified instance of ds_container class or get a default unnamed instance (singleton) of the class, using one single command GetObject with exact path of the wmi object.

'https://wutils.com/wmi/
Dim wmiObject
Set wmiObject = GetObject( _
 "WINMGMTS:\\.\ROOT\directory\LDAP:" + _
 "ds_container.ADSIPath=""LDAP://CN=Users,DC=rootdomain,DC=com""")
Wscript.Echo wmiObject.DS_msDS_KrbTgtLinkBl 'or other property name, see properties
See more VBS samples of ds_container class

WMI query - sample windows WQL with C#, DS_msDS_KrbTgtLinkBl property of ds_container

Get a specified instance of ds_container by a key, get a default unnamed instance (singleton) of the class or list instances of the class by wmi query using this c# sample code.
See in another language: VBScript, VB.Net.
//https://wutils.com/wmi/

//Project -> Add reference -> System.Management
//using System.Management;

//create a management scope object
ManagementScope scope = new ManagementScope("\\\\.\\ROOT\\directory\\LDAP");

//create object query
ObjectQuery query = new ObjectQuery("SELECT * FROM ds_container Where ADSIPath=\"LDAP://CN=Users,DC=rootdomain,DC=com\"");

//create object searcher
ManagementObjectSearcher searcher =
            new ManagementObjectSearcher(scope, query);

//get a collection of WMI objects
ManagementObjectCollection queryCollection = searcher.Get();

//enumerate the collection.
foreach (ManagementObject m in queryCollection) 
{
 // access properties of the WMI object
 Console.WriteLine("DS_msDS_KrbTgtLinkBl : {0}", m["DS_msDS_KrbTgtLinkBl"]);
 
}

WMI query - sample windows WQL with VB.Net, DS_msDS_KrbTgtLinkBl property of ds_container

Get a specified instance of ds_container by a key, get a default unnamed instance (singleton) of the class or list instances of the class by wmi query using this VB.Net sample code.
See in another language: VBScript, C#
'Project -> Add reference -> System.Management
'Imports System.Management

'Get the namespace management scope
Dim Scope As New ManagementScope("\\.\ROOT\directory\LDAP")

'Get a result of WML query 
Dim Query As New ObjectQuery("SELECT * FROM ds_container Where ADSIPath="LDAP://CN=Users,DC=rootdomain,DC=com"")

'Create object searcher
Dim Searcher As New ManagementObjectSearcher(Scope, Query)

'Get a collection of WMI objects
Dim queryCollection As ManagementObjectCollection = Searcher.Get

'Enumerate wmi object 
For Each mObject As ManagementObject In queryCollection
 'write out some property value
 Console.WriteLine("DS_msDS_KrbTgtLinkBl : {0}", mObject("DS_msDS_KrbTgtLinkBl"))
Next
comments powered by Disqus
WUtils.com