DS_memberOf - property in ROOT\directory\LDAP namespace

DS_memberOf in other namespaces

List of classes with DS_memberOf local property in ROOT\directory\LDAP namespace

propertyClassOrigin
DS_memberOfds_topds_top

List of classes with DS_memberOf derived property in ROOT\directory\LDAP namespace

propertyClassOrigin
DS_memberOfads_accountds_top
DS_memberOfads_acspolicyds_top
DS_memberOfads_acsresourcelimitsds_top
DS_memberOfads_acssubnetds_top
DS_memberOfads_addressbookcontainerds_top
DS_memberOfads_addresstemplateds_top
DS_memberOfads_applicationentityds_top
DS_memberOfads_applicationprocessds_top
DS_memberOfads_applicationversionds_top
DS_memberOfads_attributeschemads_top
DS_memberOfads_builtindomainds_top
DS_memberOfads_categoryregistrationds_top
DS_memberOfads_certificationauthorityds_top
DS_memberOfads_classregistrationds_top
DS_memberOfads_classschemads_top
DS_memberOfads_classstoreds_top
DS_memberOfads_comconnectionpointds_top
DS_memberOfads_computerds_top
DS_memberOfads_configurationds_top
DS_memberOfads_contactds_top
DS_memberOfads_containerds_top
DS_memberOfads_controlaccessrightds_top
DS_memberOfads_countryds_top
DS_memberOfads_crldistributionpointds_top
DS_memberOfads_crossrefds_top
DS_memberOfads_crossrefcontainerds_top
DS_memberOfads_deviceds_top
DS_memberOfads_dfsconfigurationds_top
DS_memberOfads_dhcpclassds_top
DS_memberOfads_displayspecifierds_top
DS_memberOfads_displaytemplateds_top
DS_memberOfads_dmdds_top
DS_memberOfads_dnsnodeds_top
DS_memberOfads_dnszoneds_top
DS_memberOfads_documentds_top
DS_memberOfads_documentseriesds_top
DS_memberOfads_domaindnsds_top
DS_memberOfads_domainpolicyds_top
DS_memberOfads_dsads_top
DS_memberOfads_dsuisettingsds_top
DS_memberOfads_filelinktrackingds_top
DS_memberOfads_filelinktrackingentryds_top
DS_memberOfads_foreignsecurityprincipalds_top
DS_memberOfads_friendlycountryds_top
DS_memberOfads_ftdfsds_top
DS_memberOfads_groupds_top
DS_memberOfads_groupofnamesds_top
DS_memberOfads_groupofuniquenamesds_top
DS_memberOfads_grouppolicycontainerds_top
DS_memberOfads_indexservercatalogds_top
DS_memberOfads_inetorgpersonds_top
DS_memberOfads_infrastructureupdateds_top
DS_memberOfads_intellimirrorgroupds_top
DS_memberOfads_intellimirrorscpds_top
DS_memberOfads_intersitetransportds_top
DS_memberOfads_intersitetransportcontainerds_top
DS_memberOfads_ipnetworkds_top
DS_memberOfads_ipprotocolds_top
DS_memberOfads_ipsecfilterds_top
DS_memberOfads_ipsecisakmppolicyds_top
DS_memberOfads_ipsecnegotiationpolicyds_top
DS_memberOfads_ipsecnfads_top
DS_memberOfads_ipsecpolicyds_top
DS_memberOfads_ipserviceds_top
DS_memberOfads_licensingsitesettingsds_top
DS_memberOfads_linktrackobjectmovetableds_top
DS_memberOfads_linktrackomtentryds_top
DS_memberOfads_linktrackvolentryds_top
DS_memberOfads_linktrackvolumetableds_top
DS_memberOfads_localityds_top
DS_memberOfads_lostandfoundds_top
DS_memberOfads_meetingds_top
DS_memberOfads_ms_net_ieee_80211_grouppolicyds_top
DS_memberOfads_ms_net_ieee_8023_grouppolicyds_top
DS_memberOfads_ms_sql_olapcubeds_top
DS_memberOfads_ms_sql_olapdatabaseds_top
DS_memberOfads_ms_sql_olapserverds_top
DS_memberOfads_ms_sql_sqldatabaseds_top
DS_memberOfads_ms_sql_sqlpublicationds_top
DS_memberOfads_ms_sql_sqlrepositoryds_top
DS_memberOfads_ms_sql_sqlserverds_top
DS_memberOfads_msauthz_centralaccesspoliciesds_top
DS_memberOfads_msauthz_centralaccesspolicyds_top
DS_memberOfads_msauthz_centralaccessruleds_top
DS_memberOfads_msauthz_centralaccessrulesds_top
DS_memberOfads_mscom_partitionds_top
DS_memberOfads_mscom_partitionsetds_top
DS_memberOfads_msdfs_deletedlinkv2ds_top
DS_memberOfads_msdfs_linkv2ds_top
DS_memberOfads_msdfs_namespaceanchords_top
DS_memberOfads_msdfs_namespacev2ds_top
DS_memberOfads_msdfsr_connectionds_top
DS_memberOfads_msdfsr_contentds_top
DS_memberOfads_msdfsr_contentsetds_top
DS_memberOfads_msdfsr_globalsettingsds_top
DS_memberOfads_msdfsr_localsettingsds_top
DS_memberOfads_msdfsr_memberds_top
DS_memberOfads_msdfsr_replicationgroupds_top
DS_memberOfads_msdfsr_subscriberds_top
DS_memberOfads_msdfsr_subscriptionds_top
DS_memberOfads_msdfsr_topologyds_top
DS_memberOfads_msdns_serversettingsds_top
DS_memberOfads_msds_app_configurationds_top
DS_memberOfads_msds_appdatads_top
DS_memberOfads_msds_authnpoliciesds_top
DS_memberOfads_msds_authnpolicyds_top
DS_memberOfads_msds_authnpolicysilods_top
DS_memberOfads_msds_authnpolicysilosds_top
DS_memberOfads_msds_azadminmanagerds_top
DS_memberOfads_msds_azapplicationds_top
DS_memberOfads_msds_azoperationds_top
DS_memberOfads_msds_azroleds_top
DS_memberOfads_msds_azscopeds_top
DS_memberOfads_msds_aztaskds_top
DS_memberOfads_msds_claimstransformationpoliciesds_top
DS_memberOfads_msds_claimstransformationpolicytypeds_top
DS_memberOfads_msds_claimtypeds_top
DS_memberOfads_msds_claimtypesds_top
DS_memberOfads_msds_deviceds_top
DS_memberOfads_msds_devicecontainerds_top
DS_memberOfads_msds_deviceregistrationserviceds_top
DS_memberOfads_msds_deviceregistrationservicecontainerds_top
DS_memberOfads_msds_groupmanagedserviceaccountds_top
DS_memberOfads_msds_managedserviceaccountds_top
DS_memberOfads_msds_optionalfeatureds_top
DS_memberOfads_msds_passwordsettingsds_top
DS_memberOfads_msds_passwordsettingscontainerds_top
DS_memberOfads_msds_quotacontainerds_top
DS_memberOfads_msds_quotacontrolds_top
DS_memberOfads_msds_resourcepropertiesds_top
DS_memberOfads_msds_resourcepropertyds_top
DS_memberOfads_msds_resourcepropertylistds_top
DS_memberOfads_msds_valuetypeds_top
DS_memberOfads_msexchconfigurationcontainerds_top
DS_memberOfads_msfve_recoveryinformationds_top
DS_memberOfads_msieee80211_policyds_top
DS_memberOfads_msimaging_postscanprocessds_top
DS_memberOfads_msimaging_pspsds_top
DS_memberOfads_mskds_provrootkeyds_top
DS_memberOfads_mskds_provserverconfigurationds_top
DS_memberOfads_msmq_custom_recipientds_top
DS_memberOfads_msmq_groupds_top
DS_memberOfads_msmqconfigurationds_top
DS_memberOfads_msmqenterprisesettingsds_top
DS_memberOfads_msmqmigrateduserds_top
DS_memberOfads_msmqqueueds_top
DS_memberOfads_msmqsettingsds_top
DS_memberOfads_msmqsitelinkds_top
DS_memberOfads_mspki_enterprise_oidds_top
DS_memberOfads_mspki_key_recovery_agentds_top
DS_memberOfads_mspki_privatekeyrecoveryagentds_top
DS_memberOfads_msprint_connectionpolicyds_top
DS_memberOfads_mssfu30domaininfods_top
DS_memberOfads_mssfu30mailaliasesds_top
DS_memberOfads_mssfu30netidds_top
DS_memberOfads_mssfu30networkuserds_top
DS_memberOfads_mssfu30nismapconfigds_top
DS_memberOfads_msspp_activationobjectds_top
DS_memberOfads_msspp_activationobjectscontainerds_top
DS_memberOfads_mstapi_rtconferenceds_top
DS_memberOfads_mstapi_rtpersonds_top
DS_memberOfads_mstpm_informationobjectds_top
DS_memberOfads_mstpm_informationobjectscontainerds_top
DS_memberOfads_mswmi_intrangeparamds_top
DS_memberOfads_mswmi_intsetparamds_top
DS_memberOfads_mswmi_mergeablepolicytemplateds_top
DS_memberOfads_mswmi_objectencodingds_top
DS_memberOfads_mswmi_policytemplateds_top
DS_memberOfads_mswmi_policytypeds_top
DS_memberOfads_mswmi_rangeparamds_top
DS_memberOfads_mswmi_realrangeparamds_top
DS_memberOfads_mswmi_ruleds_top
DS_memberOfads_mswmi_shadowobjectds_top
DS_memberOfads_mswmi_simplepolicytemplateds_top
DS_memberOfads_mswmi_somds_top
DS_memberOfads_mswmi_stringsetparamds_top
DS_memberOfads_mswmi_uintrangeparamds_top
DS_memberOfads_mswmi_uintsetparamds_top
DS_memberOfads_mswmi_unknownrangeparamds_top
DS_memberOfads_mswmi_wmigpods_top
DS_memberOfads_nismapds_top
DS_memberOfads_nisnetgroupds_top
DS_memberOfads_nisobjectds_top
DS_memberOfads_ntdsconnectionds_top
DS_memberOfads_ntdsdsads_top
DS_memberOfads_ntdsdsarods_top
DS_memberOfads_ntdsserviceds_top
DS_memberOfads_ntdssitesettingsds_top
DS_memberOfads_ntfrsmemberds_top
DS_memberOfads_ntfrsreplicasetds_top
DS_memberOfads_ntfrssettingsds_top
DS_memberOfads_ntfrssubscriberds_top
DS_memberOfads_ntfrssubscriptionsds_top
DS_memberOfads_oncrpcds_top
DS_memberOfads_organizationds_top
DS_memberOfads_organizationalpersonds_top
DS_memberOfads_organizationalroleds_top
DS_memberOfads_organizationalunitds_top
DS_memberOfads_packageregistrationds_top
DS_memberOfads_personds_top
DS_memberOfads_physicallocationds_top
DS_memberOfads_pkicertificatetemplateds_top
DS_memberOfads_pkienrollmentserviceds_top
DS_memberOfads_printqueueds_top
DS_memberOfads_querypolicyds_top
DS_memberOfads_remotemailrecipientds_top
DS_memberOfads_remotestorageservicepointds_top
DS_memberOfads_residentialpersonds_top
DS_memberOfads_rfc822localpartds_top
DS_memberOfads_ridmanagerds_top
DS_memberOfads_ridsetds_top
DS_memberOfads_roomds_top
DS_memberOfads_rpccontainerds_top
DS_memberOfads_rpcgroupds_top
DS_memberOfads_rpcprofileds_top
DS_memberOfads_rpcprofileelementds_top
DS_memberOfads_rpcserverds_top
DS_memberOfads_rpcserverelementds_top
DS_memberOfads_rrasadministrationconnectionpointds_top
DS_memberOfads_rrasadministrationdictionaryds_top
DS_memberOfads_samserverds_top
DS_memberOfads_secretds_top
DS_memberOfads_serverds_top
DS_memberOfads_serverscontainerds_top
DS_memberOfads_serviceadministrationpointds_top
DS_memberOfads_serviceclassds_top
DS_memberOfads_serviceconnectionpointds_top
DS_memberOfads_serviceinstanceds_top
DS_memberOfads_siteds_top
DS_memberOfads_sitelinkds_top
DS_memberOfads_sitelinkbridgeds_top
DS_memberOfads_sitescontainerds_top
DS_memberOfads_storageds_top
DS_memberOfads_subnetds_top
DS_memberOfads_subnetcontainerds_top
DS_memberOfads_subschemads_top
DS_memberOfads_trusteddomainds_top
DS_memberOfads_typelibraryds_top
DS_memberOfads_userds_top
DS_memberOfads_volumeds_top
DS_memberOfds_accountds_top
DS_memberOfds_acspolicyds_top
DS_memberOfds_acsresourcelimitsds_top
DS_memberOfds_acssubnetds_top
DS_memberOfds_addressbookcontainerds_top
DS_memberOfds_addresstemplateds_top
DS_memberOfds_applicationentityds_top
DS_memberOfds_applicationprocessds_top
DS_memberOfds_applicationsettingsds_top
DS_memberOfds_applicationsitesettingsds_top
DS_memberOfds_applicationversionds_top
DS_memberOfds_attributeschemads_top
DS_memberOfds_bootabledeviceds_top
DS_memberOfds_builtindomainds_top
DS_memberOfds_categoryregistrationds_top
DS_memberOfds_certificationauthorityds_top
DS_memberOfds_classregistrationds_top
DS_memberOfds_classschemads_top
DS_memberOfds_classstoreds_top
DS_memberOfds_comconnectionpointds_top
DS_memberOfds_computerds_top
DS_memberOfds_configurationds_top
DS_memberOfds_connectionpointds_top
DS_memberOfds_contactds_top
DS_memberOfds_containerds_top
DS_memberOfds_controlaccessrightds_top
DS_memberOfds_countryds_top
DS_memberOfds_crldistributionpointds_top
DS_memberOfds_crossrefds_top
DS_memberOfds_crossrefcontainerds_top
DS_memberOfds_deviceds_top
DS_memberOfds_dfsconfigurationds_top
DS_memberOfds_dhcpclassds_top
DS_memberOfds_displayspecifierds_top
DS_memberOfds_displaytemplateds_top
DS_memberOfds_dmdds_top
DS_memberOfds_dnsnodeds_top
DS_memberOfds_dnszoneds_top
DS_memberOfds_documentds_top
DS_memberOfds_documentseriesds_top
DS_memberOfds_domainds_top
DS_memberOfds_domaindnsds_top
DS_memberOfds_domainpolicyds_top
DS_memberOfds_domainrelatedobjectds_top
DS_memberOfds_dsads_top
DS_memberOfds_dsuisettingsds_top
DS_memberOfds_dynamicobjectds_top
DS_memberOfds_filelinktrackingds_top
DS_memberOfds_filelinktrackingentryds_top
DS_memberOfds_foreignsecurityprincipalds_top
DS_memberOfds_friendlycountryds_top
DS_memberOfds_ftdfsds_top
DS_memberOfds_groupds_top
DS_memberOfds_groupofnamesds_top
DS_memberOfds_groupofuniquenamesds_top
DS_memberOfds_grouppolicycontainerds_top
DS_memberOfds_ieee802deviceds_top
DS_memberOfds_indexservercatalogds_top
DS_memberOfds_inetorgpersonds_top
DS_memberOfds_infrastructureupdateds_top
DS_memberOfds_intellimirrorgroupds_top
DS_memberOfds_intellimirrorscpds_top
DS_memberOfds_intersitetransportds_top
DS_memberOfds_intersitetransportcontainerds_top
DS_memberOfds_iphostds_top
DS_memberOfds_ipnetworkds_top
DS_memberOfds_ipprotocolds_top
DS_memberOfds_ipsecbaseds_top
DS_memberOfds_ipsecfilterds_top
DS_memberOfds_ipsecisakmppolicyds_top
DS_memberOfds_ipsecnegotiationpolicyds_top
DS_memberOfds_ipsecnfads_top
DS_memberOfds_ipsecpolicyds_top
DS_memberOfds_ipserviceds_top
DS_memberOfds_leafds_top
DS_memberOfds_licensingsitesettingsds_top
DS_memberOfds_linktrackobjectmovetableds_top
DS_memberOfds_linktrackomtentryds_top
DS_memberOfds_linktrackvolentryds_top
DS_memberOfds_linktrackvolumetableds_top
DS_memberOfds_localityds_top
DS_memberOfds_lostandfoundds_top
DS_memberOfds_mailrecipientds_top
DS_memberOfds_meetingds_top
DS_memberOfds_ms_net_ieee_80211_grouppolicyds_top
DS_memberOfds_ms_net_ieee_8023_grouppolicyds_top
DS_memberOfds_ms_sql_olapcubeds_top
DS_memberOfds_ms_sql_olapdatabaseds_top
DS_memberOfds_ms_sql_olapserverds_top
DS_memberOfds_ms_sql_sqldatabaseds_top
DS_memberOfds_ms_sql_sqlpublicationds_top
DS_memberOfds_ms_sql_sqlrepositoryds_top
DS_memberOfds_ms_sql_sqlserverds_top
DS_memberOfds_msauthz_centralaccesspoliciesds_top
DS_memberOfds_msauthz_centralaccesspolicyds_top
DS_memberOfds_msauthz_centralaccessruleds_top
DS_memberOfds_msauthz_centralaccessrulesds_top
DS_memberOfds_mscom_partitionds_top
DS_memberOfds_mscom_partitionsetds_top
DS_memberOfds_msdfs_deletedlinkv2ds_top
DS_memberOfds_msdfs_linkv2ds_top
DS_memberOfds_msdfs_namespaceanchords_top
DS_memberOfds_msdfs_namespacev2ds_top
DS_memberOfds_msdfsr_connectionds_top
DS_memberOfds_msdfsr_contentds_top
DS_memberOfds_msdfsr_contentsetds_top
DS_memberOfds_msdfsr_globalsettingsds_top
DS_memberOfds_msdfsr_localsettingsds_top
DS_memberOfds_msdfsr_memberds_top
DS_memberOfds_msdfsr_replicationgroupds_top
DS_memberOfds_msdfsr_subscriberds_top
DS_memberOfds_msdfsr_subscriptionds_top
DS_memberOfds_msdfsr_topologyds_top
DS_memberOfds_msdns_serversettingsds_top
DS_memberOfds_msds_app_configurationds_top
DS_memberOfds_msds_appdatads_top
DS_memberOfds_msds_authnpoliciesds_top
DS_memberOfds_msds_authnpolicyds_top
DS_memberOfds_msds_authnpolicysilods_top
DS_memberOfds_msds_authnpolicysilosds_top
DS_memberOfds_msds_azadminmanagerds_top
DS_memberOfds_msds_azapplicationds_top
DS_memberOfds_msds_azoperationds_top
DS_memberOfds_msds_azroleds_top
DS_memberOfds_msds_azscopeds_top
DS_memberOfds_msds_aztaskds_top
DS_memberOfds_msds_claimstransformationpoliciesds_top
DS_memberOfds_msds_claimstransformationpolicytypeds_top
DS_memberOfds_msds_claimtypeds_top
DS_memberOfds_msds_claimtypepropertybaseds_top
DS_memberOfds_msds_claimtypesds_top
DS_memberOfds_msds_cloudextensionsds_top
DS_memberOfds_msds_deviceds_top
DS_memberOfds_msds_devicecontainerds_top
DS_memberOfds_msds_deviceregistrationserviceds_top
DS_memberOfds_msds_deviceregistrationservicecontainerds_top
DS_memberOfds_msds_groupmanagedserviceaccountds_top
DS_memberOfds_msds_managedserviceaccountds_top
DS_memberOfds_msds_optionalfeatureds_top
DS_memberOfds_msds_passwordsettingsds_top
DS_memberOfds_msds_passwordsettingscontainerds_top
DS_memberOfds_msds_quotacontainerds_top
DS_memberOfds_msds_quotacontrolds_top
DS_memberOfds_msds_resourcepropertiesds_top
DS_memberOfds_msds_resourcepropertyds_top
DS_memberOfds_msds_resourcepropertylistds_top
DS_memberOfds_msds_valuetypeds_top
DS_memberOfds_msexchconfigurationcontainerds_top
DS_memberOfds_msfve_recoveryinformationds_top
DS_memberOfds_msieee80211_policyds_top
DS_memberOfds_msimaging_postscanprocessds_top
DS_memberOfds_msimaging_pspsds_top
DS_memberOfds_mskds_provrootkeyds_top
DS_memberOfds_mskds_provserverconfigurationds_top
DS_memberOfds_msmq_custom_recipientds_top
DS_memberOfds_msmq_groupds_top
DS_memberOfds_msmqconfigurationds_top
DS_memberOfds_msmqenterprisesettingsds_top
DS_memberOfds_msmqmigrateduserds_top
DS_memberOfds_msmqqueueds_top
DS_memberOfds_msmqsettingsds_top
DS_memberOfds_msmqsitelinkds_top
DS_memberOfds_mspki_enterprise_oidds_top
DS_memberOfds_mspki_key_recovery_agentds_top
DS_memberOfds_mspki_privatekeyrecoveryagentds_top
DS_memberOfds_msprint_connectionpolicyds_top
DS_memberOfds_mssfu30domaininfods_top
DS_memberOfds_mssfu30mailaliasesds_top
DS_memberOfds_mssfu30netidds_top
DS_memberOfds_mssfu30networkuserds_top
DS_memberOfds_mssfu30nismapconfigds_top
DS_memberOfds_msspp_activationobjectds_top
DS_memberOfds_msspp_activationobjectscontainerds_top
DS_memberOfds_mstapi_rtconferenceds_top
DS_memberOfds_mstapi_rtpersonds_top
DS_memberOfds_mstpm_informationobjectds_top
DS_memberOfds_mstpm_informationobjectscontainerds_top
DS_memberOfds_mswmi_intrangeparamds_top
DS_memberOfds_mswmi_intsetparamds_top
DS_memberOfds_mswmi_mergeablepolicytemplateds_top
DS_memberOfds_mswmi_objectencodingds_top
DS_memberOfds_mswmi_policytemplateds_top
DS_memberOfds_mswmi_policytypeds_top
DS_memberOfds_mswmi_rangeparamds_top
DS_memberOfds_mswmi_realrangeparamds_top
DS_memberOfds_mswmi_ruleds_top
DS_memberOfds_mswmi_shadowobjectds_top
DS_memberOfds_mswmi_simplepolicytemplateds_top
DS_memberOfds_mswmi_somds_top
DS_memberOfds_mswmi_stringsetparamds_top
DS_memberOfds_mswmi_uintrangeparamds_top
DS_memberOfds_mswmi_uintsetparamds_top
DS_memberOfds_mswmi_unknownrangeparamds_top
DS_memberOfds_mswmi_wmigpods_top
DS_memberOfds_nismapds_top
DS_memberOfds_nisnetgroupds_top
DS_memberOfds_nisobjectds_top
DS_memberOfds_ntdsconnectionds_top
DS_memberOfds_ntdsdsads_top
DS_memberOfds_ntdsdsarods_top
DS_memberOfds_ntdsserviceds_top
DS_memberOfds_ntdssitesettingsds_top
DS_memberOfds_ntfrsmemberds_top
DS_memberOfds_ntfrsreplicasetds_top
DS_memberOfds_ntfrssettingsds_top
DS_memberOfds_ntfrssubscriberds_top
DS_memberOfds_ntfrssubscriptionsds_top
DS_memberOfds_oncrpcds_top
DS_memberOfds_organizationds_top
DS_memberOfds_organizationalpersonds_top
DS_memberOfds_organizationalroleds_top
DS_memberOfds_organizationalunitds_top
DS_memberOfds_packageregistrationds_top
DS_memberOfds_personds_top
DS_memberOfds_physicallocationds_top
DS_memberOfds_pkicertificatetemplateds_top
DS_memberOfds_pkienrollmentserviceds_top
DS_memberOfds_posixaccountds_top
DS_memberOfds_posixgroupds_top
DS_memberOfds_printqueueds_top
DS_memberOfds_querypolicyds_top
DS_memberOfds_remotemailrecipientds_top
DS_memberOfds_remotestorageservicepointds_top
DS_memberOfds_residentialpersonds_top
DS_memberOfds_rfc822localpartds_top
DS_memberOfds_ridmanagerds_top
DS_memberOfds_ridsetds_top
DS_memberOfds_roomds_top
DS_memberOfds_rpccontainerds_top
DS_memberOfds_rpcentryds_top
DS_memberOfds_rpcgroupds_top
DS_memberOfds_rpcprofileds_top
DS_memberOfds_rpcprofileelementds_top
DS_memberOfds_rpcserverds_top
DS_memberOfds_rpcserverelementds_top
DS_memberOfds_rrasadministrationconnectionpointds_top
DS_memberOfds_rrasadministrationdictionaryds_top
DS_memberOfds_samdomainds_top
DS_memberOfds_samdomainbaseds_top
DS_memberOfds_samserverds_top
DS_memberOfds_secretds_top
DS_memberOfds_securityobjectds_top
DS_memberOfds_securityprincipalds_top
DS_memberOfds_serverds_top
DS_memberOfds_serverscontainerds_top
DS_memberOfds_serviceadministrationpointds_top
DS_memberOfds_serviceclassds_top
DS_memberOfds_serviceconnectionpointds_top
DS_memberOfds_serviceinstanceds_top
DS_memberOfds_shadowaccountds_top
DS_memberOfds_simplesecurityobjectds_top
DS_memberOfds_siteds_top
DS_memberOfds_sitelinkds_top
DS_memberOfds_sitelinkbridgeds_top
DS_memberOfds_sitescontainerds_top
DS_memberOfds_storageds_top
DS_memberOfds_subnetds_top
DS_memberOfds_subnetcontainerds_top
DS_memberOfds_subschemads_top
DS_memberOfds_trusteddomainds_top
DS_memberOfds_typelibraryds_top
DS_memberOfds_userds_top
DS_memberOfds_volumeds_top

Code samples for DS_memberOf property

Get instance of WMI class using GetObject, DS_memberOf property of ds_container

Short VBS code - get a single specified instance of ds_container class or get a default unnamed instance (singleton) of the class, using one single command GetObject with exact path of the wmi object.

'https://wutils.com/wmi/
Dim wmiObject
Set wmiObject = GetObject( _
 "WINMGMTS:\\.\ROOT\directory\LDAP:" + _
 "ds_container.ADSIPath=""LDAP://CN=Users,DC=rootdomain,DC=com""")
Wscript.Echo wmiObject.DS_memberOf 'or other property name, see properties
See more VBS samples of ds_container class

WMI query - sample windows WQL with C#, DS_memberOf property of ds_container

Get a specified instance of ds_container by a key, get a default unnamed instance (singleton) of the class or list instances of the class by wmi query using this c# sample code.
See in another language: VBScript, VB.Net.
//https://wutils.com/wmi/

//Project -> Add reference -> System.Management
//using System.Management;

//create a management scope object
ManagementScope scope = new ManagementScope("\\\\.\\ROOT\\directory\\LDAP");

//create object query
ObjectQuery query = new ObjectQuery("SELECT * FROM ds_container Where ADSIPath=\"LDAP://CN=Users,DC=rootdomain,DC=com\"");

//create object searcher
ManagementObjectSearcher searcher =
            new ManagementObjectSearcher(scope, query);

//get a collection of WMI objects
ManagementObjectCollection queryCollection = searcher.Get();

//enumerate the collection.
foreach (ManagementObject m in queryCollection) 
{
 // access properties of the WMI object
 Console.WriteLine("DS_memberOf : {0}", m["DS_memberOf"]);
 
}

WMI query - sample windows WQL with VB.Net, DS_memberOf property of ds_container

Get a specified instance of ds_container by a key, get a default unnamed instance (singleton) of the class or list instances of the class by wmi query using this VB.Net sample code.
See in another language: VBScript, C#
'Project -> Add reference -> System.Management
'Imports System.Management

'Get the namespace management scope
Dim Scope As New ManagementScope("\\.\ROOT\directory\LDAP")

'Get a result of WML query 
Dim Query As New ObjectQuery("SELECT * FROM ds_container Where ADSIPath="LDAP://CN=Users,DC=rootdomain,DC=com"")

'Create object searcher
Dim Searcher As New ManagementObjectSearcher(Scope, Query)

'Get a collection of WMI objects
Dim queryCollection As ManagementObjectCollection = Searcher.Get

'Enumerate wmi object 
For Each mObject As ManagementObject In queryCollection
 'write out some property value
 Console.WriteLine("DS_memberOf : {0}", mObject("DS_memberOf"))
Next
comments powered by Disqus
WUtils.com