φ, Unicode 966, hex 0x3C6, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char φ, Unicode 966, hex 0x3C6.

List Of encodings For unicode Char 966

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371237EDTrue
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371173ADTrue
ibm7751633FFalse
ibm850110266False
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM00858110266False
IBM8601237EDTrue
ibm8611237EDTrue
DOS-8621237EDTrue
IBM8631237EDTrue
IBM864114692True
IBM8651237EDTrue
cp8661633FFalse
ibm8691243F3True
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp8751189BDTrue
shift_jis254147D383True
gb2312254694D5A6True
ks_c_5601-1987262885F5A5True
big522883570A3True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1629663C6True
utf-16BE250691C603True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-1252110266False
windows-12531246F6True
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab23887597DBTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese254147D383True
x-mac-chinesetrad22883570A3True
x-mac-korean262885F5A5True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1230E6True
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp254694D5A6True
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-3249663C6True
utf-32BE43322085376C6030000True
x-Chinese-CNS250085C3A5True
x-cp200012229155983True
x-Chinese-Eten2229155983True
x-cp20003254147D383True
x-cp200041633FFalse
x-cp20005218319478FTrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM4231189BDTrue
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP254694D5A6True
x-cp20936254694D5A6True
x-cp20949262885F5A5True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71246F6True
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1246F6True
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227254694D5A6True
euc-jp254694D5A6True
EUC-CN254694D5A6True
euc-kr262885F5A5True
hz-gb-231260-True
GB18030254694D5A6True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-823451186CFTrue
WUtils.com