α, Unicode 945, hex 0x3B1, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char α, Unicode 945, hex 0x3B1.

List Of encodings For unicode Char 945

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371224E0True
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm737115298True
ibm7751633FFalse
ibm85019761False
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM0085819761False
IBM8601224E0True
ibm8611224E0True
DOS-8621224E0True
IBM8631224E0True
IBM8641633FFalse
IBM8651224E0True
cp8661633FFalse
ibm8691214D6True
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511388ATrue
shift_jis249027BF83True
gb2312249574C1A6True
ks_c_5601-1987257765E1A5True
big52237155CA3True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1629453B1True
utf-16BE245315B103True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-125219761False
windows-12531225E1True
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab22914771DBTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese249027BF83True
x-mac-chinesetrad2237155CA3True
x-mac-korean257765E1A5True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1225E1True
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp249574C1A6True
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-3249453B1True
utf-32BE42969763840B1030000True
x-Chinese-CNS244965AFA5True
x-cp200012177954583True
x-Chinese-Eten2177954583True
x-cp20003249027BF83True
x-cp200041633FFalse
x-cp20005263886F98ETrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42311388ATrue
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP249574C1A6True
x-cp20936249574C1A6True
x-cp20949257765E1A5True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71225E1True
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa11569CTrue
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227249574C1A6True
euc-jp249574C1A6True
EUC-CN249574C1A6True
euc-kr257765E1A5True
hz-gb-231260-True
GB18030249574C1A6True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8245518B1CETrue
WUtils.com