Ω, Unicode 937, hex 0x3A9, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Ω, Unicode 937, hex 0x3A9.

List Of encodings For unicode Char 937

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371234EATrue
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm737115197True
ibm7751633FFalse
ibm8501794FFalse
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM008581794FFalse
IBM8601234EATrue
ibm8611234EATrue
DOS-8621234EATrue
IBM8631234EATrue
IBM8641633FFalse
IBM8651234EATrue
cp8661633FFalse
ibm8691213D5True
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp875110367True
shift_jis246723B683True
gb2312247270B8A6True
ks_c_5601-1987255461D8A5True
big52234595BA3True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1629373A9True
utf-16BE243267A903True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-12521794FFalse
windows-12531217D9True
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab22684368DBTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese246723B683True
x-mac-chinesetrad2234595BA3True
x-mac-korean255461D8A5True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1191BFTrue
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp247270B8A6True
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-3249373A9True
utf-32BE42835546112A9030000True
x-Chinese-CNS244709AEA5True
x-cp200012175394483True
x-Chinese-Eten2175394483True
x-cp20003246723B683True
x-cp200041633FFalse
x-cp20005263630F88ETrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM423110367True
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP247270B8A6True
x-cp20936247270B8A6True
x-cp20949255461D8A5True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71217D9True
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1252FCTrue
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227247270B8A6True
euc-jp247270B8A6True
EUC-CN247270B8A6True
euc-kr255461D8A5True
hz-gb-231260-True
GB18030247270B8A6True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8243470A9CETrue
WUtils.com