Φ, Unicode 934, hex 0x3A6, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Φ, Unicode 934, hex 0x3A6.

List Of encodings For unicode Char 934

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371232E8True
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm737114894True
ibm7751633FFalse
ibm85017046False
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM0085817046False
IBM8601232E8True
ibm8611232E8True
DOS-8621232E8True
IBM8631232E8True
IBM864114692False
IBM8651232E8True
cp8661633FFalse
ibm8691210D2True
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp875110064True
shift_jis245955B383True
gb2312246502B5A6True
ks_c_5601-1987254693D5A5True
big522269158A3True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1629343A6True
utf-16BE242499A603True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-125217046False
windows-12531214D6True
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab22607565DBTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese245955B383True
x-mac-chinesetrad22269158A3True
x-mac-korean254693D5A5True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1188BCTrue
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp246502B5A6True
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-3249343A6True
utf-32BE42785214464A6030000True
x-Chinese-CNS243941ABA5True
x-cp200012167714183True
x-Chinese-Eten2167714183True
x-cp20003245955B383True
x-cp200041633FFalse
x-cp20005262862F58ETrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM423110064True
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP246502B5A6True
x-cp20936246502B5A6True
x-cp20949254693D5A5True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71214D6True
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1245F5True
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227246502B5A6True
euc-jp246502B5A6True
EUC-CN246502B5A6True
euc-kr254693D5A5True
hz-gb-231260-True
GB18030246502B5A6True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8242702A6CETrue
WUtils.com