Τ, Unicode 932, hex 0x3A4, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Τ, Unicode 932, hex 0x3A4.

List Of encodings For unicode Char 932

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371231E7False
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm737114692True
ibm7751633FFalse
ibm8501633FFalse
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM008581633FFalse
IBM8601231E7False
ibm8611231E7False
DOS-8621231E7False
IBM8631231E7False
IBM8641633FFalse
IBM8651231E7False
cp8661633FFalse
ibm8691208D0True
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87519862True
shift_jis245443B183True
gb2312245990B3A6True
ks_c_5601-1987254181D3A5True
big522217956A3True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1629323A4True
utf-16BE241987A403True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-12521633FFalse
windows-12531212D4True
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab22556363DBTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese245443B183True
x-mac-chinesetrad22217956A3True
x-mac-korean254181D3A5True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1198C6True
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp245990B3A6True
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-3249323A4True
utf-32BE42751660032A4030000True
x-Chinese-CNS243429A9A5True
x-cp200012144673883True
x-Chinese-Eten2144673883True
x-cp20003245443B183True
x-cp200041633FFalse
x-cp20005262350F38ETrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42319862True
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP245990B3A6True
x-cp20936245990B3A6True
x-cp20949254181D3A5True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71212D4True
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1237EDTrue
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227245990B3A6True
euc-jp245990B3A6True
EUC-CN245990B3A6True
euc-kr254181D3A5True
hz-gb-231260-True
GB18030245990B3A6True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8242190A4CETrue
WUtils.com