Σ, Unicode 931, hex 0x3A3, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Σ, Unicode 931, hex 0x3A3.

List Of encodings For unicode Char 931

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371228E4True
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm737114591True
ibm7751633FFalse
ibm85018353False
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM0085818353False
IBM8601228E4True
ibm8611228E4True
DOS-8621228E4True
IBM8631228E4True
IBM8641633FFalse
IBM8651228E4True
cp8661633FFalse
ibm8691207CFTrue
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87518959True
shift_jis245187B083True
gb2312245734B2A6True
ks_c_5601-1987253925D2A5True
big522192355A3True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1629313A3True
utf-16BE241731A303True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-125218353False
windows-12531211D3True
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab22530762DBTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese245187B083True
x-mac-chinesetrad22192355A3True
x-mac-korean253925D2A5True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1170AATrue
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp245734B2A6True
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-3249313A3True
utf-32BE42734882816A3030000True
x-Chinese-CNS243173A8A5True
x-cp200012142113783True
x-Chinese-Eten2142113783True
x-cp20003245187B083True
x-cp200041633FFalse
x-cp20005262094F28ETrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42318959True
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP245734B2A6True
x-cp20936245734B2A6True
x-cp20949253925D2A5True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71211D3True
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1234EATrue
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227245734B2A6True
euc-jp245734B2A6True
EUC-CN245734B2A6True
euc-kr253925D2A5True
hz-gb-231260-True
GB18030245734B2A6True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8241934A3CETrue
WUtils.com