Ε, Unicode 917, hex 0x395, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Ε, Unicode 917, hex 0x395.

List Of encodings For unicode Char 917

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371238EEFalse
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm737113284True
ibm7751633FFalse
ibm8501633FFalse
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM008581633FFalse
IBM8601238EEFalse
ibm8611238EEFalse
DOS-8621238EEFalse
IBM8631238EEFalse
IBM8641633FFalse
IBM8651238EEFalse
cp8661633FFalse
ibm8691168A8True
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87516945True
shift_jis241859A383True
gb2312242406A5A6True
ks_c_5601-1987250597C5A5True
big521859548A3True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-162917395True
utf-16BE2381479503True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-12521633FFalse
windows-12531197C5True
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab22197955DBTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese241859A383True
x-mac-chinesetrad21859548A3True
x-mac-korean250597C5A5True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1182B6True
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp242406A5A6True
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-324917395True
utf-32BE4250000179295030000True
x-Chinese-CNS263908F9A4True
x-cp20001263618F882True
x-Chinese-Eten263618F882True
x-cp20003241859A383True
x-cp200041633FFalse
x-cp20005258510E48ETrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42316945True
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP242406A5A6True
x-cp20936242406A5A6True
x-cp20949250597C5A5True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71197C5True
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1171ABTrue
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227242406A5A6True
euc-jp242406A5A6True
EUC-CN242406A5A6True
euc-kr250597C5A5True
hz-gb-231260-True
GB18030242406A5A6True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-823835095CETrue
WUtils.com