[, Unicode 91, hex 0x5B, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char [, Unicode 91, hex 0x5B.

List Of encodings For unicode Char 91

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371186BATrue
IBM4371915BTrue
IBM5001744ATrue
ASMO-7081915BTrue
DOS-7201915BTrue
ibm7371915BTrue
ibm7751915BTrue
ibm8501915BTrue
ibm8521915BTrue
IBM8551915BTrue
ibm8571915BTrue
IBM008581915BTrue
IBM8601915BTrue
ibm8611915BTrue
DOS-8621915BTrue
IBM8631915BTrue
IBM8641915BTrue
IBM8651915BTrue
cp8661915BTrue
ibm8691915BTrue
IBM8701744ATrue
windows-8741915BTrue
cp8751744ATrue
shift_jis1915BTrue
gb23121915BTrue
ks_c_5601-19871915BTrue
big51915BTrue
IBM1026110468True
IBM010471173ADTrue
IBM011401186BATrue
IBM0114119963True
IBM0114211589ETrue
IBM011431181B5True
IBM01144114490True
IBM011451744ATrue
IBM011461177B1True
IBM01147114490True
IBM011481744ATrue
IBM011491174AETrue
utf-162915BTrue
utf-16BE2232965B00True
windows-12501915BTrue
windows-12511915BTrue
Windows-12521915BTrue
windows-12531915BTrue
windows-12541915BTrue
windows-12551915BTrue
windows-12561915BTrue
windows-12571915BTrue
windows-12581915BTrue
Johab1915BTrue
macintosh1915BTrue
x-mac-japanese1915BTrue
x-mac-chinesetrad1915BTrue
x-mac-korean1915BTrue
x-mac-arabic1915BTrue
x-mac-hebrew1915BTrue
x-mac-greek1915BTrue
x-mac-cyrillic1915BTrue
x-mac-chinesesimp1915BTrue
x-mac-romanian1915BTrue
x-mac-ukrainian1915BTrue
x-mac-thai1915BTrue
x-mac-ce1915BTrue
x-mac-icelandic1915BTrue
x-mac-turkish1915BTrue
x-mac-croatian1915BTrue
utf-324915BTrue
utf-32BE415267266565B000000True
x-Chinese-CNS1915BTrue
x-cp200011915BTrue
x-Chinese-Eten1915BTrue
x-cp200031915BTrue
x-cp200041915BTrue
x-cp200051915BTrue
x-IA51915BTrue
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1915BTrue
x-cp202611915BTrue
x-cp202691915BTrue
IBM27319963True
IBM27711589ETrue
IBM2781181B5True
IBM280114490True
IBM2841744ATrue
IBM2851177B1True
IBM290111270True
IBM297114490True
IBM42011116FFalse
IBM4231744ATrue
IBM4241186BATrue
x-EBCDIC-KoreanExtended111270True
IBM-Thai17349True
koi8-r1915BTrue
IBM8711174AETrue
IBM8801744ATrue
IBM905110468True
IBM009241173ADTrue
EUC-JP1915BTrue
x-cp209361915BTrue
x-cp209491915BTrue
cp10251744ATrue
koi8-u1915BTrue
iso-8859-11915BTrue
iso-8859-21915BTrue
iso-8859-31915BTrue
iso-8859-41915BTrue
iso-8859-51915BTrue
iso-8859-61915BTrue
iso-8859-71915BTrue
iso-8859-81915BTrue
iso-8859-91915BTrue
iso-8859-131915BTrue
iso-8859-151915BTrue
x-Europa1915BTrue
iso-8859-8-i1915BTrue
iso-2022-jp1915BTrue
csISO2022JP1915BTrue
iso-2022-jp1915BTrue
iso-2022-kr1915BTrue
x-cp502271915BTrue
euc-jp1915BTrue
EUC-CN1915BTrue
euc-kr1915BTrue
hz-gb-23121915BTrue
GB180301915BTrue
x-iscii-de1915BTrue
x-iscii-be1915BTrue
x-iscii-ta1915BTrue
x-iscii-te1915BTrue
x-iscii-as1915BTrue
x-iscii-or1915BTrue
x-iscii-ka1915BTrue
x-iscii-ma1915BTrue
x-iscii-gu1915BTrue
x-iscii-pa1915BTrue
utf-750-True
utf-81915BTrue
WUtils.com