∟, Unicode 8735, hex 0x221F, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ∟, Unicode 8735, hex 0x221F.

List Of encodings For unicode Char 8735

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371281CFalse
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371281CFalse
ibm7751281CFalse
ibm8501281CFalse
ibm8521281CFalse
IBM8551281CFalse
ibm8571281CFalse
IBM008581281CFalse
IBM8601281CFalse
ibm8611281CFalse
DOS-8621281CFalse
IBM8631281CFalse
IBM8641281CFalse
IBM8651281CFalse
cp8661281CFalse
ibm8691281CFalse
IBM87011116FFalse
windows-8741281CFalse
cp87511116FFalse
shift_jis2390479887True
gb23122201364EA8True
ks_c_5601-19871633FFalse
big5259553E8A1True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1628735221FTrue
utf-16BE279701F22True
windows-12501764CFalse
windows-12511764CFalse
Windows-12521633FFalse
windows-12531764CFalse
windows-12541764CFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab1633FFalse
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese2167764188True
x-mac-chinesetrad259553E8A1True
x-mac-korean1633FFalse
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-3248735221FTrue
utf-32BE45223219201F220000True
x-Chinese-CNS251618C9A2True
x-cp20001251329C881True
x-Chinese-Eten251329C881True
x-cp20003252106CB8ATrue
x-cp200041633FFalse
x-cp20005254669D58DTrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1281CFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP263661F8ADTrue
x-cp209361633FFalse
x-cp209491633FFalse
cp102511116FFalse
koi8-u1281CFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71633FFalse
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr1633FFalse
x-cp502272201364EA8True
euc-jp263661F8ADTrue
EUC-CN2201364EA8True
euc-kr1633FFalse
hz-gb-23121633FFalse
GB180302201364EA8True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-830-True
WUtils.com