∞, Unicode 8734, hex 0x221E, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ∞, Unicode 8734, hex 0x221E.

List Of encodings For unicode Char 8734

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371236ECTrue
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751633FFalse
ibm85015638False
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM0085815638False
IBM8601236ECTrue
ibm8611236ECTrue
DOS-8621236ECTrue
IBM8631236ECTrue
IBM864114591True
IBM8651236ECTrue
cp8661633FFalse
ibm8691633FFalse
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis2346898781True
gb2312256993DEA1True
ks_c_5601-1987250337C4A1True
big5256225DBA1True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1628734221ETrue
utf-16BE277141E22True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-125215638False
windows-12531633FFalse
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab22172154D9True
macintosh1176B0True
x-mac-japanese2346898781True
x-mac-chinesetrad256225DBA1True
x-mac-korean250337C4A1True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1176B0True
x-mac-chinesesimp256993DEA1True
x-mac-romanian1176B0True
x-mac-ukrainian1176B0True
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1176B0True
x-mac-turkish1176B0True
x-mac-croatian1176B0True
utf-3248734221ETrue
utf-32BE45055447041E220000True
x-Chinese-CNS248290BCA2True
x-cp20001248001BB81True
x-Chinese-Eten248001BB81True
x-cp200032346898781True
x-cp200041633FFalse
x-cp20005251341C88DTrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP259297E7A1True
x-cp20936256993DEA1True
x-cp20949250337C4A1True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71633FFalse
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227256993DEA1True
euc-jp259297E7A1True
EUC-CN256993DEA1True
euc-kr250337C4A1True
hz-gb-231260-True
GB18030256993DEA1True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-830-True
WUtils.com