√, Unicode 8730, hex 0x221A, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char √, Unicode 8730, hex 0x221A.

List Of encodings For unicode Char 8730

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371251FBTrue
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201251FBTrue
ibm7371251FBTrue
ibm7751633FFalse
ibm85018656False
ibm8521633FFalse
IBM855111876False
ibm8571633FFalse
IBM0085818656False
IBM8601251FBTrue
ibm8611251FBTrue
DOS-8621251FBTrue
IBM8631251FBTrue
IBM864113183True
IBM8651251FBTrue
cp8661251FBTrue
ibm8691633FFalse
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis258241E381True
gb2312252385CCA1True
ks_c_5601-1987261089EEA1True
big5254433D4A1True
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1628730221ATrue
utf-16BE266901A22True
windows-12501633FFalse
windows-1251111876False
Windows-1252111876False
windows-12531633FFalse
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab2324737ED9True
macintosh1195C3True
x-mac-japanese258241E381True
x-mac-chinesetrad254433D4A1True
x-mac-korean261089EEA1True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1195C3True
x-mac-chinesesimp252385CCA1True
x-mac-romanian1195C3True
x-mac-ukrainian1195C3True
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1195C3True
x-mac-icelandic1195C3True
x-mac-turkish1195C3True
x-mac-croatian1195C3True
utf-3248730221ATrue
utf-32BE44384358401A220000True
x-Chinese-CNS246498B5A2True
x-cp20001246209B481True
x-Chinese-Eten246209B481True
x-cp20003250314C48ATrue
x-cp200041633FFalse
x-cp20005249549C18DTrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r115096True
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP258786E5A2True
x-cp20936252385CCA1True
x-cp20949261089EEA1True
cp102511116FFalse
koi8-u115096True
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71633FFalse
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227252385CCA1True
euc-jp258786E5A2True
EUC-CN252385CCA1True
euc-kr261089EEA1True
hz-gb-231260-True
GB18030252385CCA1True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-830-True
WUtils.com