N, Unicode 78, hex 0x4E, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char N, Unicode 78, hex 0x4E.

List Of encodings For unicode Char 78

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371213D5True
IBM4371784ETrue
IBM5001213D5True
ASMO-7081784ETrue
DOS-7201784ETrue
ibm7371784ETrue
ibm7751784ETrue
ibm8501784ETrue
ibm8521784ETrue
IBM8551784ETrue
ibm8571784ETrue
IBM008581784ETrue
IBM8601784ETrue
ibm8611784ETrue
DOS-8621784ETrue
IBM8631784ETrue
IBM8641784ETrue
IBM8651784ETrue
cp8661784ETrue
ibm8691784ETrue
IBM8701213D5True
windows-8741784ETrue
cp8751213D5True
shift_jis1784ETrue
gb23121784ETrue
ks_c_5601-19871784ETrue
big51784ETrue
IBM10261213D5True
IBM010471213D5True
IBM011401213D5True
IBM011411213D5True
IBM011421213D5True
IBM011431213D5True
IBM011441213D5True
IBM011451213D5True
IBM011461213D5True
IBM011471213D5True
IBM011481213D5True
IBM011491213D5True
utf-162784ETrue
utf-16BE2199684E00True
windows-12501784ETrue
windows-12511784ETrue
Windows-12521784ETrue
windows-12531784ETrue
windows-12541784ETrue
windows-12551784ETrue
windows-12561784ETrue
windows-12571784ETrue
windows-12581784ETrue
Johab1784ETrue
macintosh1784ETrue
x-mac-japanese1784ETrue
x-mac-chinesetrad1784ETrue
x-mac-korean1784ETrue
x-mac-arabic1784ETrue
x-mac-hebrew1784ETrue
x-mac-greek1784ETrue
x-mac-cyrillic1784ETrue
x-mac-chinesesimp1784ETrue
x-mac-romanian1784ETrue
x-mac-ukrainian1784ETrue
x-mac-thai1784ETrue
x-mac-ce1784ETrue
x-mac-icelandic1784ETrue
x-mac-turkish1784ETrue
x-mac-croatian1784ETrue
utf-324784ETrue
utf-32BE413086228484E000000True
x-Chinese-CNS1784ETrue
x-cp200011784ETrue
x-Chinese-Eten1784ETrue
x-cp200031784ETrue
x-cp200041784ETrue
x-cp200051784ETrue
x-IA51784ETrue
x-IA5-German1784ETrue
x-IA5-Swedish1784ETrue
x-IA5-Norwegian1784ETrue
us-ascii1784ETrue
x-cp202611784ETrue
x-cp202691784ETrue
IBM2731213D5True
IBM2771213D5True
IBM2781213D5True
IBM2801213D5True
IBM2841213D5True
IBM2851213D5True
IBM2901213D5True
IBM2971213D5True
IBM4201213D5True
IBM4231213D5True
IBM4241213D5True
x-EBCDIC-KoreanExtended1213D5True
IBM-Thai1213D5True
koi8-r1784ETrue
IBM8711213D5True
IBM8801213D5True
IBM9051213D5True
IBM009241213D5True
EUC-JP1784ETrue
x-cp209361784ETrue
x-cp209491784ETrue
cp10251213D5True
koi8-u1784ETrue
iso-8859-11784ETrue
iso-8859-21784ETrue
iso-8859-31784ETrue
iso-8859-41784ETrue
iso-8859-51784ETrue
iso-8859-61784ETrue
iso-8859-71784ETrue
iso-8859-81784ETrue
iso-8859-91784ETrue
iso-8859-131784ETrue
iso-8859-151784ETrue
x-Europa1784ETrue
iso-8859-8-i1784ETrue
iso-2022-jp1784ETrue
csISO2022JP1784ETrue
iso-2022-jp1784ETrue
iso-2022-kr1784ETrue
x-cp502271784ETrue
euc-jp1784ETrue
EUC-CN1784ETrue
euc-kr1784ETrue
hz-gb-23121784ETrue
GB180301784ETrue
x-iscii-de1784ETrue
x-iscii-be1784ETrue
x-iscii-ta1784ETrue
x-iscii-te1784ETrue
x-iscii-as1784ETrue
x-iscii-or1784ETrue
x-iscii-ka1784ETrue
x-iscii-ma1784ETrue
x-iscii-gu1784ETrue
x-iscii-pa1784ETrue
utf-71784ETrue
utf-81784ETrue
WUtils.com