I, Unicode 73, hex 0x49, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char I, Unicode 73, hex 0x49.

List Of encodings For unicode Char 73

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371201C9True
IBM43717349True
IBM5001201C9True
ASMO-70817349True
DOS-72017349True
ibm73717349True
ibm77517349True
ibm85017349True
ibm85217349True
IBM85517349True
ibm85717349True
IBM0085817349True
IBM86017349True
ibm86117349True
DOS-86217349True
IBM86317349True
IBM86417349True
IBM86517349True
cp86617349True
ibm86917349True
IBM8701201C9True
windows-87417349True
cp8751201C9True
shift_jis17349True
gb231217349True
ks_c_5601-198717349True
big517349True
IBM10261201C9True
IBM010471201C9True
IBM011401201C9True
IBM011411201C9True
IBM011421201C9True
IBM011431201C9True
IBM011441201C9True
IBM011451201C9True
IBM011461201C9True
IBM011471201C9True
IBM011481201C9True
IBM011491201C9True
utf-1627349True
utf-16BE2186884900True
windows-125017349True
windows-125117349True
Windows-125217349True
windows-125317349True
windows-125417349True
windows-125517349True
windows-125617349True
windows-125717349True
windows-125817349True
Johab17349True
macintosh17349True
x-mac-japanese17349True
x-mac-chinesetrad17349True
x-mac-korean17349True
x-mac-arabic17349True
x-mac-hebrew17349True
x-mac-greek17349True
x-mac-cyrillic17349True
x-mac-chinesesimp17349True
x-mac-romanian17349True
x-mac-ukrainian17349True
x-mac-thai17349True
x-mac-ce17349True
x-mac-icelandic17349True
x-mac-turkish17349True
x-mac-croatian17349True
utf-3247349True
utf-32BE4122473676849000000True
x-Chinese-CNS17349True
x-cp2000117349True
x-Chinese-Eten17349True
x-cp2000317349True
x-cp2000417349True
x-cp2000517349True
x-IA517349True
x-IA5-German17349True
x-IA5-Swedish17349True
x-IA5-Norwegian17349True
us-ascii17349True
x-cp2026117349True
x-cp2026917349True
IBM2731201C9True
IBM2771201C9True
IBM2781201C9True
IBM2801201C9True
IBM2841201C9True
IBM2851201C9True
IBM2901201C9True
IBM2971201C9True
IBM4201201C9True
IBM4231201C9True
IBM4241201C9True
x-EBCDIC-KoreanExtended1201C9True
IBM-Thai1201C9True
koi8-r17349True
IBM8711201C9True
IBM8801201C9True
IBM9051201C9True
IBM009241201C9True
EUC-JP17349True
x-cp2093617349True
x-cp2094917349True
cp10251201C9True
koi8-u17349True
iso-8859-117349True
iso-8859-217349True
iso-8859-317349True
iso-8859-417349True
iso-8859-517349True
iso-8859-617349True
iso-8859-717349True
iso-8859-817349True
iso-8859-917349True
iso-8859-1317349True
iso-8859-1517349True
x-Europa17349True
iso-8859-8-i17349True
iso-2022-jp17349True
csISO2022JP17349True
iso-2022-jp17349True
iso-2022-kr17349True
x-cp5022717349True
euc-jp17349True
EUC-CN17349True
euc-kr17349True
hz-gb-231217349True
GB1803017349True
x-iscii-de17349True
x-iscii-be17349True
x-iscii-ta17349True
x-iscii-te17349True
x-iscii-as17349True
x-iscii-or17349True
x-iscii-ka17349True
x-iscii-ma17349True
x-iscii-gu17349True
x-iscii-pa17349True
utf-717349True
utf-817349True
WUtils.com