C, Unicode 67, hex 0x43, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char C, Unicode 67, hex 0x43.

List Of encodings For unicode Char 67

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371195C3True
IBM43716743True
IBM5001195C3True
ASMO-70816743True
DOS-72016743True
ibm73716743True
ibm77516743True
ibm85016743True
ibm85216743True
IBM85516743True
ibm85716743True
IBM0085816743True
IBM86016743True
ibm86116743True
DOS-86216743True
IBM86316743True
IBM86416743True
IBM86516743True
cp86616743True
ibm86916743True
IBM8701195C3True
windows-87416743True
cp8751195C3True
shift_jis16743True
gb231216743True
ks_c_5601-198716743True
big516743True
IBM10261195C3True
IBM010471195C3True
IBM011401195C3True
IBM011411195C3True
IBM011421195C3True
IBM011431195C3True
IBM011441195C3True
IBM011451195C3True
IBM011461195C3True
IBM011471195C3True
IBM011481195C3True
IBM011491195C3True
utf-1626743True
utf-16BE2171524300True
windows-125016743True
windows-125116743True
Windows-125216743True
windows-125316743True
windows-125416743True
windows-125516743True
windows-125616743True
windows-125716743True
windows-125816743True
Johab16743True
macintosh16743True
x-mac-japanese16743True
x-mac-chinesetrad16743True
x-mac-korean16743True
x-mac-arabic16743True
x-mac-hebrew16743True
x-mac-greek16743True
x-mac-cyrillic16743True
x-mac-chinesesimp16743True
x-mac-romanian16743True
x-mac-ukrainian16743True
x-mac-thai16743True
x-mac-ce16743True
x-mac-icelandic16743True
x-mac-turkish16743True
x-mac-croatian16743True
utf-3246743True
utf-32BE4112407347243000000True
x-Chinese-CNS16743True
x-cp2000116743True
x-Chinese-Eten16743True
x-cp2000316743True
x-cp2000416743True
x-cp2000516743True
x-IA516743True
x-IA5-German16743True
x-IA5-Swedish16743True
x-IA5-Norwegian16743True
us-ascii16743True
x-cp2026116743True
x-cp2026916743True
IBM2731195C3True
IBM2771195C3True
IBM2781195C3True
IBM2801195C3True
IBM2841195C3True
IBM2851195C3True
IBM2901195C3True
IBM2971195C3True
IBM4201195C3True
IBM4231195C3True
IBM4241195C3True
x-EBCDIC-KoreanExtended1195C3True
IBM-Thai1195C3True
koi8-r16743True
IBM8711195C3True
IBM8801195C3True
IBM9051195C3True
IBM009241195C3True
EUC-JP16743True
x-cp2093616743True
x-cp2094916743True
cp10251195C3True
koi8-u16743True
iso-8859-116743True
iso-8859-216743True
iso-8859-316743True
iso-8859-416743True
iso-8859-516743True
iso-8859-616743True
iso-8859-716743True
iso-8859-816743True
iso-8859-916743True
iso-8859-1316743True
iso-8859-1516743True
x-Europa16743True
iso-8859-8-i16743True
iso-2022-jp16743True
csISO2022JP16743True
iso-2022-jp16743True
iso-2022-kr16743True
x-cp5022716743True
euc-jp16743True
EUC-CN16743True
euc-kr16743True
hz-gb-231216743True
GB1803016743True
x-iscii-de16743True
x-iscii-be16743True
x-iscii-ta16743True
x-iscii-te16743True
x-iscii-as16743True
x-iscii-or16743True
x-iscii-ka16743True
x-iscii-ma16743True
x-iscii-gu16743True
x-iscii-pa16743True
utf-716743True
utf-816743True
WUtils.com