B, Unicode 66, hex 0x42, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char B, Unicode 66, hex 0x42.

List Of encodings For unicode Char 66

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371194C2True
IBM43716642True
IBM5001194C2True
ASMO-70816642True
DOS-72016642True
ibm73716642True
ibm77516642True
ibm85016642True
ibm85216642True
IBM85516642True
ibm85716642True
IBM0085816642True
IBM86016642True
ibm86116642True
DOS-86216642True
IBM86316642True
IBM86416642True
IBM86516642True
cp86616642True
ibm86916642True
IBM8701194C2True
windows-87416642True
cp8751194C2True
shift_jis16642True
gb231216642True
ks_c_5601-198716642True
big516642True
IBM10261194C2True
IBM010471194C2True
IBM011401194C2True
IBM011411194C2True
IBM011421194C2True
IBM011431194C2True
IBM011441194C2True
IBM011451194C2True
IBM011461194C2True
IBM011471194C2True
IBM011481194C2True
IBM011491194C2True
utf-1626642True
utf-16BE2168964200True
windows-125016642True
windows-125116642True
Windows-125216642True
windows-125316642True
windows-125416642True
windows-125516642True
windows-125616642True
windows-125716642True
windows-125816642True
Johab16642True
macintosh16642True
x-mac-japanese16642True
x-mac-chinesetrad16642True
x-mac-korean16642True
x-mac-arabic16642True
x-mac-hebrew16642True
x-mac-greek16642True
x-mac-cyrillic16642True
x-mac-chinesesimp16642True
x-mac-romanian16642True
x-mac-ukrainian16642True
x-mac-thai16642True
x-mac-ce16642True
x-mac-icelandic16642True
x-mac-turkish16642True
x-mac-croatian16642True
utf-3246642True
utf-32BE4110729625642000000True
x-Chinese-CNS16642True
x-cp2000116642True
x-Chinese-Eten16642True
x-cp2000316642True
x-cp2000416642True
x-cp2000516642True
x-IA516642True
x-IA5-German16642True
x-IA5-Swedish16642True
x-IA5-Norwegian16642True
us-ascii16642True
x-cp2026116642True
x-cp2026916642True
IBM2731194C2True
IBM2771194C2True
IBM2781194C2True
IBM2801194C2True
IBM2841194C2True
IBM2851194C2True
IBM2901194C2True
IBM2971194C2True
IBM4201194C2True
IBM4231194C2True
IBM4241194C2True
x-EBCDIC-KoreanExtended1194C2True
IBM-Thai1194C2True
koi8-r16642True
IBM8711194C2True
IBM8801194C2True
IBM9051194C2True
IBM009241194C2True
EUC-JP16642True
x-cp2093616642True
x-cp2094916642True
cp10251194C2True
koi8-u16642True
iso-8859-116642True
iso-8859-216642True
iso-8859-316642True
iso-8859-416642True
iso-8859-516642True
iso-8859-616642True
iso-8859-716642True
iso-8859-816642True
iso-8859-916642True
iso-8859-1316642True
iso-8859-1516642True
x-Europa16642True
iso-8859-8-i16642True
iso-2022-jp16642True
csISO2022JP16642True
iso-2022-jp16642True
iso-2022-kr16642True
x-cp5022716642True
euc-jp16642True
EUC-CN16642True
euc-kr16642True
hz-gb-231216642True
GB1803016642True
x-iscii-de16642True
x-iscii-be16642True
x-iscii-ta16642True
x-iscii-te16642True
x-iscii-as16642True
x-iscii-or16642True
x-iscii-ka16642True
x-iscii-ma16642True
x-iscii-gu16642True
x-iscii-pa16642True
utf-716642True
utf-816642True
WUtils.com