A, Unicode 65, hex 0x41, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char A, Unicode 65, hex 0x41.

List Of encodings For unicode Char 65

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371193C1True
IBM43716541True
IBM5001193C1True
ASMO-70816541True
DOS-72016541True
ibm73716541True
ibm77516541True
ibm85016541True
ibm85216541True
IBM85516541True
ibm85716541True
IBM0085816541True
IBM86016541True
ibm86116541True
DOS-86216541True
IBM86316541True
IBM86416541True
IBM86516541True
cp86616541True
ibm86916541True
IBM8701193C1True
windows-87416541True
cp8751193C1True
shift_jis16541True
gb231216541True
ks_c_5601-198716541True
big516541True
IBM10261193C1True
IBM010471193C1True
IBM011401193C1True
IBM011411193C1True
IBM011421193C1True
IBM011431193C1True
IBM011441193C1True
IBM011451193C1True
IBM011461193C1True
IBM011471193C1True
IBM011481193C1True
IBM011491193C1True
utf-1626541True
utf-16BE2166404100True
windows-125016541True
windows-125116541True
Windows-125216541True
windows-125316541True
windows-125416541True
windows-125516541True
windows-125616541True
windows-125716541True
windows-125816541True
Johab16541True
macintosh16541True
x-mac-japanese16541True
x-mac-chinesetrad16541True
x-mac-korean16541True
x-mac-arabic16541True
x-mac-hebrew16541True
x-mac-greek16541True
x-mac-cyrillic16541True
x-mac-chinesesimp16541True
x-mac-romanian16541True
x-mac-ukrainian16541True
x-mac-thai16541True
x-mac-ce16541True
x-mac-icelandic16541True
x-mac-turkish16541True
x-mac-croatian16541True
utf-3246541True
utf-32BE4109051904041000000True
x-Chinese-CNS16541True
x-cp2000116541True
x-Chinese-Eten16541True
x-cp2000316541True
x-cp2000416541True
x-cp2000516541True
x-IA516541True
x-IA5-German16541True
x-IA5-Swedish16541True
x-IA5-Norwegian16541True
us-ascii16541True
x-cp2026116541True
x-cp2026916541True
IBM2731193C1True
IBM2771193C1True
IBM2781193C1True
IBM2801193C1True
IBM2841193C1True
IBM2851193C1True
IBM2901193C1True
IBM2971193C1True
IBM4201193C1True
IBM4231193C1True
IBM4241193C1True
x-EBCDIC-KoreanExtended1193C1True
IBM-Thai1193C1True
koi8-r16541True
IBM8711193C1True
IBM8801193C1True
IBM9051193C1True
IBM009241193C1True
EUC-JP16541True
x-cp2093616541True
x-cp2094916541True
cp10251193C1True
koi8-u16541True
iso-8859-116541True
iso-8859-216541True
iso-8859-316541True
iso-8859-416541True
iso-8859-516541True
iso-8859-616541True
iso-8859-716541True
iso-8859-816541True
iso-8859-916541True
iso-8859-1316541True
iso-8859-1516541True
x-Europa16541True
iso-8859-8-i16541True
iso-2022-jp16541True
csISO2022JP16541True
iso-2022-jp16541True
iso-2022-kr16541True
x-cp5022716541True
euc-jp16541True
EUC-CN16541True
euc-kr16541True
hz-gb-231216541True
GB1803016541True
x-iscii-de16541True
x-iscii-be16541True
x-iscii-ta16541True
x-iscii-te16541True
x-iscii-as16541True
x-iscii-or16541True
x-iscii-ka16541True
x-iscii-ma16541True
x-iscii-gu16541True
x-iscii-pa16541True
utf-716541True
utf-816541True
WUtils.com