;, Unicode 59, hex 0x3B, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ;, Unicode 59, hex 0x3B.

List Of encodings For unicode Char 59

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371945ETrue
IBM4371593BTrue
IBM5001945ETrue
ASMO-7081593BTrue
DOS-7201593BTrue
ibm7371593BTrue
ibm7751593BTrue
ibm8501593BTrue
ibm8521593BTrue
IBM8551593BTrue
ibm8571593BTrue
IBM008581593BTrue
IBM8601593BTrue
ibm8611593BTrue
DOS-8621593BTrue
IBM8631593BTrue
IBM8641593BTrue
IBM8651593BTrue
cp8661593BTrue
ibm8691593BTrue
IBM8701945ETrue
windows-8741593BTrue
cp8751945ETrue
shift_jis1593BTrue
gb23121593BTrue
ks_c_5601-19871593BTrue
big51593BTrue
IBM10261945ETrue
IBM010471945ETrue
IBM011401945ETrue
IBM011411945ETrue
IBM011421945ETrue
IBM011431945ETrue
IBM011441945ETrue
IBM011451945ETrue
IBM011461945ETrue
IBM011471945ETrue
IBM011481945ETrue
IBM011491945ETrue
utf-162593BTrue
utf-16BE2151043B00True
windows-12501593BTrue
windows-12511593BTrue
Windows-12521593BTrue
windows-12531593BTrue
windows-12541593BTrue
windows-12551593BTrue
windows-12561593BTrue
windows-12571593BTrue
windows-12581593BTrue
Johab1593BTrue
macintosh1593BTrue
x-mac-japanese1593BTrue
x-mac-chinesetrad1593BTrue
x-mac-korean1593BTrue
x-mac-arabic1593BTrue
x-mac-hebrew1593BTrue
x-mac-greek1593BTrue
x-mac-cyrillic1593BTrue
x-mac-chinesesimp1593BTrue
x-mac-romanian1593BTrue
x-mac-ukrainian1593BTrue
x-mac-thai1593BTrue
x-mac-ce1593BTrue
x-mac-icelandic1593BTrue
x-mac-turkish1593BTrue
x-mac-croatian1593BTrue
utf-324593BTrue
utf-32BE49898557443B000000True
x-Chinese-CNS1593BTrue
x-cp200011593BTrue
x-Chinese-Eten1593BTrue
x-cp200031593BTrue
x-cp200041593BTrue
x-cp200051593BTrue
x-IA51593BTrue
x-IA5-German1593BTrue
x-IA5-Swedish1593BTrue
x-IA5-Norwegian1593BTrue
us-ascii1593BTrue
x-cp202611593BTrue
x-cp202691593BTrue
IBM2731945ETrue
IBM2771945ETrue
IBM2781945ETrue
IBM2801945ETrue
IBM2841945ETrue
IBM2851945ETrue
IBM2901945ETrue
IBM2971945ETrue
IBM4201945ETrue
IBM4231945ETrue
IBM4241945ETrue
x-EBCDIC-KoreanExtended1945ETrue
IBM-Thai1945ETrue
koi8-r1593BTrue
IBM8711945ETrue
IBM8801945ETrue
IBM9051945ETrue
IBM009241945ETrue
EUC-JP1593BTrue
x-cp209361593BTrue
x-cp209491593BTrue
cp10251945ETrue
koi8-u1593BTrue
iso-8859-11593BTrue
iso-8859-21593BTrue
iso-8859-31593BTrue
iso-8859-41593BTrue
iso-8859-51593BTrue
iso-8859-61593BTrue
iso-8859-71593BTrue
iso-8859-81593BTrue
iso-8859-91593BTrue
iso-8859-131593BTrue
iso-8859-151593BTrue
x-Europa1593BTrue
iso-8859-8-i1593BTrue
iso-2022-jp1593BTrue
csISO2022JP1593BTrue
iso-2022-jp1593BTrue
iso-2022-kr1593BTrue
x-cp502271593BTrue
euc-jp1593BTrue
EUC-CN1593BTrue
euc-kr1593BTrue
hz-gb-23121593BTrue
GB180301593BTrue
x-iscii-de1593BTrue
x-iscii-be1593BTrue
x-iscii-ta1593BTrue
x-iscii-te1593BTrue
x-iscii-as1593BTrue
x-iscii-or1593BTrue
x-iscii-ka1593BTrue
x-iscii-ma1593BTrue
x-iscii-gu1593BTrue
x-iscii-pa1593BTrue
utf-750-True
utf-81593BTrue
WUtils.com