ž, Unicode 382, hex 0x17E, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ž, Unicode 382, hex 0x17E.

List Of encodings For unicode Char 382

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM43711227AFalse
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751216D8True
ibm85011227AFalse
ibm8521167A7True
IBM85511227AFalse
ibm85711227AFalse
IBM0085811227AFalse
IBM86011227AFalse
ibm86111227AFalse
DOS-86211227AFalse
IBM86311227AFalse
IBM8641633FFalse
IBM86511227AFalse
cp86611227AFalse
ibm86911227AFalse
IBM8701182B6True
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis1633FFalse
gb23121633FFalse
ks_c_5601-19871633FFalse
big51633FFalse
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-16238217ETrue
utf-16BE2322577E01True
windows-125011589ETrue
windows-125111227AFalse
Windows-125211589ETrue
windows-125311227AFalse
windows-125411227AFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571254FETrue
windows-12581633FFalse
Johab1633FFalse
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean1633FFalse
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1236ECTrue
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1190BETrue
utf-32438217ETrue
utf-32BE421139947527E010000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA511227AFalse
x-IA5-German11227AFalse
x-IA5-Swedish11227AFalse
x-IA5-Norwegian11227AFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202612314397ACFTrue
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r11227AFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411579DTrue
EUC-JP23037976ABTrue
x-cp209361633FFalse
x-cp209491633FFalse
cp102511116FFalse
koi8-u11227AFalse
iso-8859-111227AFalse
iso-8859-21190BETrue
iso-8859-311227AFalse
iso-8859-41190BETrue
iso-8859-511227AFalse
iso-8859-611227AFalse
iso-8859-711227AFalse
iso-8859-811227AFalse
iso-8859-911227AFalse
iso-8859-131254FETrue
iso-8859-151184B8True
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i11227AFalse
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr1633FFalse
x-cp502271633FFalse
euc-jp1633FFalse
EUC-CN1633FFalse
euc-kr1633FFalse
hz-gb-23121633FFalse
GB18030491587801736973081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8248837BEC5True
WUtils.com