ฉ, Unicode 3593, hex 0xE09, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ฉ, Unicode 3593, hex 0xE09.

List Of encodings For unicode Char 3593

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371633FFalse
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751633FFalse
ibm8501633FFalse
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM008581633FFalse
IBM8601633FFalse
ibm8611633FFalse
DOS-8621633FFalse
IBM8631633FFalse
IBM8641633FFalse
IBM8651633FFalse
cp8661633FFalse
ibm8691633FFalse
IBM87011116FFalse
windows-8741169A9True
cp87511116FFalse
shift_jis1633FFalse
gb23121633FFalse
ks_c_5601-19871633FFalse
big51633FFalse
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-1623593E09True
utf-16BE2231890ETrue
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-12521633FFalse
windows-12531633FFalse
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab1633FFalse
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean1633FFalse
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1169A9True
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-3243593E09True
utf-32BE415191244890E0000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai18353True
koi8-r1633FFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP1633FFalse
x-cp209361633FFalse
x-cp209491633FFalse
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11633FFalse
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71633FFalse
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91633FFalse
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr1633FFalse
x-cp502271633FFalse
euc-jp1633FFalse
EUC-CN1633FFalse
euc-kr1633FFalse
hz-gb-23121633FFalse
GB18030493632576137CF3281True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-830-True
WUtils.com