ł, Unicode 322, hex 0x142, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ł, Unicode 322, hex 0x142.

List Of encodings For unicode Char 322

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM43711086CFalse
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm775113688True
ibm85011086CFalse
ibm852113688True
IBM85511086CFalse
ibm85711086CFalse
IBM0085811086CFalse
IBM86011086CFalse
ibm86111086CFalse
DOS-86211086CFalse
IBM86311086CFalse
IBM8641633FFalse
IBM86511086CFalse
cp86611086CFalse
ibm86911086CFalse
IBM87011549ATrue
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis1633FFalse
gb23121633FFalse
ks_c_5601-1987243433A9A9True
big51633FFalse
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-162322142True
utf-16BE2168974201True
windows-12501179B3True
windows-125111086CFalse
Windows-125211086CFalse
windows-125311086CFalse
windows-125411086CFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571249F9True
windows-12581633FFalse
Johab21481339DDTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean243433A9A9True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1184B8True
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-324322142True
utf-32BE4110736179242010000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA511086CFalse
x-IA5-German11086CFalse
x-IA5-Swedish11086CFalse
x-IA5-Norwegian11086CFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611248F8True
x-cp202691248F8True
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r11086CFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411116FFalse
EUC-JP21860148A9True
x-cp209361633FFalse
x-cp20949243433A9A9True
cp102511116FFalse
koi8-u11086CFalse
iso-8859-111086CFalse
iso-8859-21179B3True
iso-8859-311086CFalse
iso-8859-411086CFalse
iso-8859-511086CFalse
iso-8859-611086CFalse
iso-8859-711086CFalse
iso-8859-811086CFalse
iso-8859-911086CFalse
iso-8859-131249F9True
iso-8859-1511086CFalse
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i11086CFalse
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr80-True
x-cp502271633FFalse
euc-jp1633FFalse
EUC-CN1633FFalse
euc-kr243433A9A9True
hz-gb-23121633FFalse
GB18030481488704130923081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-823347782C5True
WUtils.com