Ĵ, Unicode 308, hex 0x134, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Ĵ, Unicode 308, hex 0x134.

List Of encodings For unicode Char 308

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM4371744AFalse
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751744AFalse
ibm8501744AFalse
ibm8521744AFalse
IBM8551744AFalse
ibm8571744AFalse
IBM008581744AFalse
IBM8601744AFalse
ibm8611744AFalse
DOS-8621744AFalse
IBM8631744AFalse
IBM8641633FFalse
IBM8651744AFalse
cp8661744AFalse
ibm8691744AFalse
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis1633FFalse
gb23121633FFalse
ks_c_5601-19871633FFalse
big51633FFalse
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-162308134True
utf-16BE2133133401True
windows-12501744AFalse
windows-12511744AFalse
Windows-12521744AFalse
windows-12531744AFalse
windows-12541744AFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab1633FFalse
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean1633FFalse
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-324308134True
utf-32BE487248076834010000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51744AFalse
x-IA5-German1744AFalse
x-IA5-Swedish1744AFalse
x-IA5-Norwegian1744AFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202612191394AC3True
x-cp202691633FFalse
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1744AFalse
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM9051188BCTrue
IBM0092411116FFalse
EUC-JP21860248AATrue
x-cp209361633FFalse
x-cp209491633FFalse
cp102511116FFalse
koi8-u1744AFalse
iso-8859-11744AFalse
iso-8859-21744AFalse
iso-8859-31172ACTrue
iso-8859-41744AFalse
iso-8859-51744AFalse
iso-8859-61744AFalse
iso-8859-71744AFalse
iso-8859-81744AFalse
iso-8859-91744AFalse
iso-8859-131744AFalse
iso-8859-151744AFalse
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1744AFalse
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr1633FFalse
x-cp502271633FFalse
euc-jp1633FFalse
EUC-CN1633FFalse
euc-kr1633FFalse
hz-gb-23121633FFalse
GB18030491541926536903081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8246276B4C4True
WUtils.com