ħ, Unicode 295, hex 0x127, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ħ, Unicode 295, hex 0x127.

List Of encodings For unicode Char 295

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711116FFalse
IBM437110468False
IBM50011116FFalse
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm775110468False
ibm850110468False
ibm852110468False
IBM855110468False
ibm857110468False
IBM00858110468False
IBM860110468False
ibm861110468False
DOS-862110468False
IBM863110468False
IBM8641633FFalse
IBM865110468False
cp866110468False
ibm869110468False
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis1633FFalse
gb23121633FFalse
ks_c_5601-1987242153A4A9True
big51633FFalse
IBM102611116FFalse
IBM0104711116FFalse
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-162295127True
utf-16BE299852701True
windows-1250110468False
windows-1251110468False
Windows-1252110468False
windows-1253110468False
windows-1254110468False
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab21353334DDTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean242153A4A9True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-324295127True
utf-32BE465437696027010000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA5110468False
x-IA5-German110468False
x-IA5-Swedish110468False
x-IA5-Norwegian110468False
us-ascii1633FFalse
x-cp202611244F4True
x-cp202691244F4True
IBM27311116FFalse
IBM27711116FFalse
IBM27811116FFalse
IBM28011116FFalse
IBM28411116FFalse
IBM28511116FFalse
IBM29011116FFalse
IBM29711116FFalse
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r110468False
IBM87111116FFalse
IBM88011116FFalse
IBM90511388ATrue
IBM0092411116FFalse
EUC-JP21757744A9True
x-cp209361633FFalse
x-cp20949242153A4A9True
cp102511116FFalse
koi8-u110468False
iso-8859-1110468False
iso-8859-2110468False
iso-8859-31177B1True
iso-8859-4110468False
iso-8859-5110468False
iso-8859-6110468False
iso-8859-7110468False
iso-8859-8110468False
iso-8859-9110468False
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-15110468False
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i110468False
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr80-True
x-cp502271633FFalse
euc-jp1633FFalse
EUC-CN1633FFalse
euc-kr242153A4A9True
hz-gb-23121633FFalse
GB180304881799297348F3081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8242948A7C4True
WUtils.com