ÿ, Unicode 255, hex 0xFF, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ÿ, Unicode 255, hex 0xFF.

List Of encodings For unicode Char 255

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371223DFTrue
IBM437115298True
IBM5001223DFTrue
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm775112179False
ibm850115298True
ibm852112179False
IBM855112179False
ibm8571237EDTrue
IBM00858115298True
IBM860112179False
ibm861112179False
DOS-8621633FFalse
IBM863112179False
IBM8641633FFalse
IBM865115298True
cp866112179False
ibm869112179False
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis112179False
gb23121633FFalse
ks_c_5601-1987112179False
big5112179False
IBM10261223DFTrue
IBM010471223DFTrue
IBM011401223DFTrue
IBM011411223DFTrue
IBM011421223DFTrue
IBM011431223DFTrue
IBM011441223DFTrue
IBM011451223DFTrue
IBM011461223DFTrue
IBM011471223DFTrue
IBM011481223DFTrue
IBM011491223DFTrue
utf-162255FFTrue
utf-16BE265280FF00True
windows-1250112179False
windows-1251112179False
Windows-12521255FFTrue
windows-1253112179False
windows-12541255FFTrue
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581255FFTrue
Johab1633FFalse
macintosh1216D8True
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad112179False
x-mac-korean112179False
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1216D8True
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1216D8True
x-mac-turkish1216D8True
x-mac-croatian1633FFalse
utf-324255FFTrue
utf-32BE44278190080FF000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA5112179False
x-IA5-German112179False
x-IA5-Swedish112179False
x-IA5-Norwegian112179False
us-ascii1633FFalse
x-cp2026123117679C8True
x-cp202691633FFalse
IBM2731223DFTrue
IBM2771223DFTrue
IBM2781223DFTrue
IBM2801223DFTrue
IBM2841223DFTrue
IBM2851223DFTrue
IBM29011116FFalse
IBM2971223DFTrue
IBM42011116FFalse
IBM4231250FATrue
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r112179False
IBM8711223DFTrue
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM009241223DFTrue
EUC-JP22961173ABTrue
x-cp209361633FFalse
x-cp20949112179False
cp102511116FFalse
koi8-u112179False
iso-8859-11255FFTrue
iso-8859-2112179False
iso-8859-3112179False
iso-8859-4112179False
iso-8859-5112179False
iso-8859-6112179False
iso-8859-7112179False
iso-8859-8112179False
iso-8859-91255FFTrue
iso-8859-13112179False
iso-8859-151255FFTrue
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i112179False
iso-2022-jp112179False
csISO2022JP112179False
iso-2022-jp112179False
iso-2022-kr112179False
x-cp502271633FFalse
euc-jp112179False
EUC-CN1633FFalse
euc-kr112179False
hz-gb-23121633FFalse
GB180304931868801378B3081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8249091BFC3True
WUtils.com