Û, Unicode 219, hex 0xDB, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Û, Unicode 219, hex 0xDB.

List Of encodings For unicode Char 219

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371251FBTrue
IBM43718555False
IBM5001251FBTrue
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm77518555False
ibm8501234EATrue
ibm85218555False
IBM85518555False
ibm8571234EATrue
IBM008581234EATrue
IBM86018555False
ibm86118555False
DOS-86218555False
IBM86311589ETrue
IBM8641633FFalse
IBM86518555False
cp86618555False
ibm86918555False
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis18555False
gb23121633FFalse
ks_c_5601-198718555False
big518555False
IBM10261251FBTrue
IBM010471251FBTrue
IBM011401251FBTrue
IBM011411251FBTrue
IBM011421251FBTrue
IBM011431251FBTrue
IBM011441251FBTrue
IBM011451251FBTrue
IBM011461251FBTrue
IBM011471251FBTrue
IBM011481251FBTrue
IBM011491251FBTrue
utf-162219DBTrue
utf-16BE256064DB00True
windows-125018555False
windows-125118555False
Windows-12521219DBTrue
windows-125318555False
windows-12541219DBTrue
windows-12551633FFalse
windows-125618555False
windows-12571633FFalse
windows-12581219DBTrue
Johab1633FFalse
macintosh1243F3True
x-mac-japanese18555False
x-mac-chinesetrad18555False
x-mac-korean18555False
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1243F3True
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1243F3True
x-mac-turkish1243F3True
x-mac-croatian1243F3True
utf-324219DBTrue
utf-32BE43674210304DB000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA518555False
x-IA5-German18555False
x-IA5-Swedish18555False
x-IA5-Norwegian18555False
us-ascii1633FFalse
x-cp2026122195555C3True
x-cp202691633FFalse
IBM2731251FBTrue
IBM2771251FBTrue
IBM2781251FBTrue
IBM2801251FBTrue
IBM2841251FBTrue
IBM2851251FBTrue
IBM29011116FFalse
IBM2971251FBTrue
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r18555False
IBM8711251FBTrue
IBM88011116FFalse
IBM9051251FBTrue
IBM009241251FBTrue
EUC-JP22602665AATrue
x-cp209361633FFalse
x-cp2094918555False
cp102511116FFalse
koi8-u18555False
iso-8859-11219DBTrue
iso-8859-218555False
iso-8859-31219DBTrue
iso-8859-41219DBTrue
iso-8859-518555False
iso-8859-618555False
iso-8859-718555False
iso-8859-818555False
iso-8859-91219DBTrue
iso-8859-1318555False
iso-8859-151219DBTrue
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i18555False
iso-2022-jp18555False
csISO2022JP18555False
iso-2022-jp18555False
iso-2022-kr18555False
x-cp502271633FFalse
euc-jp18555False
EUC-CN1633FFalse
euc-kr18555False
hz-gb-23121633FFalse
GB18030488140608134893081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-82398759BC3True
WUtils.com