Ù, Unicode 217, hex 0xD9, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Ù, Unicode 217, hex 0xD9.

List Of encodings For unicode Char 217

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371253FDTrue
IBM43718555False
IBM5001253FDTrue
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm77518555False
ibm8501235EBTrue
ibm85218555False
IBM85518555False
ibm8571235EBTrue
IBM008581235EBTrue
IBM86011579DTrue
ibm86118555False
DOS-86218555False
IBM86311579DTrue
IBM8641633FFalse
IBM86518555False
cp86618555False
ibm86918555False
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis18555False
gb2312246248B4A8False
ks_c_5601-198718555False
big518555False
IBM10261253FDTrue
IBM010471253FDTrue
IBM011401253FDTrue
IBM011411253FDTrue
IBM011421253FDTrue
IBM011431253FDTrue
IBM011441253FDTrue
IBM011451253FDTrue
IBM011461253FDTrue
IBM011471253FDTrue
IBM011481253FDTrue
IBM011491253FDTrue
utf-162217D9True
utf-16BE255552D900True
windows-125018555False
windows-125118555False
Windows-12521217D9True
windows-125318555False
windows-12541217D9True
windows-12551633FFalse
windows-125618555False
windows-12571633FFalse
windows-12581217D9True
Johab1633FFalse
macintosh1244F4True
x-mac-japanese18555False
x-mac-chinesetrad18555False
x-mac-korean18555False
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1244F4True
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1244F4True
x-mac-turkish1244F4True
x-mac-croatian1244F4True
utf-324217D9True
utf-32BE43640655872D9000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA518555False
x-IA5-German18555False
x-IA5-Swedish18555False
x-IA5-Norwegian18555False
us-ascii1633FFalse
x-cp2026122195355C1True
x-cp202691633FFalse
IBM2731253FDTrue
IBM2771253FDTrue
IBM2781253FDTrue
IBM2801253FDTrue
IBM2841253FDTrue
IBM2851253FDTrue
IBM29011116FFalse
IBM2971253FDTrue
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r18555False
IBM8711253FDTrue
IBM88011116FFalse
IBM9051253FDTrue
IBM009241253FDTrue
EUC-JP22551463AATrue
x-cp209361633FFalse
x-cp2094918555False
cp102511116FFalse
koi8-u18555False
iso-8859-11217D9True
iso-8859-218555False
iso-8859-31217D9True
iso-8859-418555False
iso-8859-518555False
iso-8859-618555False
iso-8859-718555False
iso-8859-818555False
iso-8859-91217D9True
iso-8859-1318555False
iso-8859-151217D9True
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i18555False
iso-2022-jp18555False
csISO2022JP18555False
iso-2022-jp18555False
iso-2022-kr18555False
x-cp50227246248B4A8False
euc-jp18555False
EUC-CN246248B4A8False
euc-kr18555False
hz-gb-231260-False
GB18030484785164932893081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-823936399C3True
WUtils.com