×, Unicode 215, hex 0xD7, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ×, Unicode 215, hex 0xD7.

List Of encodings For unicode Char 215

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371191BFTrue
IBM437112078False
IBM5001191BFTrue
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm77511589ETrue
ibm85011589ETrue
ibm85211589ETrue
IBM8551633FFalse
ibm8571232E8True
IBM0085811589ETrue
IBM86018858False
ibm86118858False
DOS-862112078False
IBM86318858False
IBM8641222DETrue
IBM86518858False
cp8661633FFalse
ibm8691633FFalse
IBM8701191BFTrue
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis2323857E81True
gb2312249569C1A1True
ks_c_5601-1987249057BFA1True
big5253665D1A1True
IBM10261191BFTrue
IBM010471191BFTrue
IBM011401191BFTrue
IBM011411191BFTrue
IBM011421191BFTrue
IBM011431191BFTrue
IBM011441191BFTrue
IBM011451191BFTrue
IBM011461191BFTrue
IBM011471191BFTrue
IBM011481191BFTrue
IBM011491191BFTrue
utf-162215D7True
utf-16BE255040D700True
windows-12501215D7True
windows-12511633FFalse
Windows-12521215D7True
windows-12531633FFalse
windows-12541215D7True
windows-12551170AATrue
windows-12561215D7True
windows-12571215D7True
windows-12581215D7True
Johab2204414FD9True
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese2323857E81True
x-mac-chinesetrad253665D1A1True
x-mac-korean249057BFA1True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp249569C1A1True
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-324215D7True
utf-32BE43607101440D7000000True
x-Chinese-CNS245730B2A2True
x-cp20001245441B181True
x-Chinese-Eten245441B181True
x-cp200032323857E81True
x-cp200041633FFalse
x-cp20005248781BE8DTrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611180B4True
x-cp202691180B4True
IBM2731191BFTrue
IBM2771191BFTrue
IBM2781191BFTrue
IBM2801191BFTrue
IBM2841191BFTrue
IBM2851191BFTrue
IBM29011116FFalse
IBM2971191BFTrue
IBM4201224E0True
IBM42311116FFalse
IBM4241191BFTrue
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM8711191BFTrue
IBM88011116FFalse
IBM9051191BFTrue
IBM009241191BFTrue
EUC-JP257249DFA1True
x-cp20936249569C1A1True
x-cp20949249057BFA1True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11215D7True
iso-8859-21215D7True
iso-8859-31215D7True
iso-8859-41215D7True
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71633FFalse
iso-8859-81170AATrue
iso-8859-91215D7True
iso-8859-131215D7True
iso-8859-151215D7True
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1170AATrue
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227249569C1A1True
euc-jp257249DFA1True
EUC-CN249569C1A1True
euc-kr249057BFA1True
hz-gb-231260-True
GB18030249569C1A1True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-823885197C3True
WUtils.com