Ò, Unicode 210, hex 0xD2, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Ò, Unicode 210, hex 0xD2.

List Of encodings For unicode Char 210

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371237EDTrue
IBM4371794FFalse
IBM5001237EDTrue
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751794FFalse
ibm8501227E3True
ibm8521794FFalse
IBM8551794FFalse
ibm8571227E3True
IBM008581227E3True
IBM8601169A9True
ibm8611794FFalse
DOS-8621794FFalse
IBM8631794FFalse
IBM8641633FFalse
IBM8651794FFalse
cp8661794FFalse
ibm8691794FFalse
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis1794FFalse
gb2312245224B0A8False
ks_c_5601-19871794FFalse
big51794FFalse
IBM10261237EDTrue
IBM010471237EDTrue
IBM011401237EDTrue
IBM011411237EDTrue
IBM011421237EDTrue
IBM011431237EDTrue
IBM011441237EDTrue
IBM011451237EDTrue
IBM011461237EDTrue
IBM011471237EDTrue
IBM011481237EDTrue
IBM011491237EDTrue
utf-162210D2True
utf-16BE253760D200True
windows-12501794FFalse
windows-12511794FFalse
Windows-12521210D2True
windows-12531794FFalse
windows-12541210D2True
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab1633FFalse
macintosh1241F1True
x-mac-japanese1794FFalse
x-mac-chinesetrad1794FFalse
x-mac-korean1794FFalse
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1241F1True
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1241F1True
x-mac-turkish1241F1True
x-mac-croatian1241F1True
utf-324210D2True
utf-32BE43523215360D2000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51794FFalse
x-IA5-German1794FFalse
x-IA5-Swedish1794FFalse
x-IA5-Norwegian1794FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202612204174FC1True
x-cp202691633FFalse
IBM2731237EDTrue
IBM2771237EDTrue
IBM2781237EDTrue
IBM2801237EDTrue
IBM2841237EDTrue
IBM2851237EDTrue
IBM29011116FFalse
IBM2971237EDTrue
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1794FFalse
IBM8711237EDTrue
IBM88011116FFalse
IBM9051237EDTrue
IBM009241237EDTrue
EUC-JP22116252AATrue
x-cp209361633FFalse
x-cp209491794FFalse
cp102511116FFalse
koi8-u1794FFalse
iso-8859-11210D2True
iso-8859-21794FFalse
iso-8859-31210D2True
iso-8859-41794FFalse
iso-8859-51794FFalse
iso-8859-61794FFalse
iso-8859-71794FFalse
iso-8859-81794FFalse
iso-8859-91210D2True
iso-8859-131794FFalse
iso-8859-151210D2True
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1794FFalse
iso-2022-jp1794FFalse
csISO2022JP1794FFalse
iso-2022-jp1794FFalse
iso-2022-kr1794FFalse
x-cp50227245224B0A8False
euc-jp1794FFalse
EUC-CN245224B0A8False
euc-kr1794FFalse
hz-gb-231260-False
GB18030491489497736883081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-823757192C3True
WUtils.com