Ê, Unicode 202, hex 0xCA, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Ê, Unicode 202, hex 0xCA.

List Of encodings For unicode Char 202

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM037111472True
IBM43716945False
IBM500111472True
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm77516945False
ibm8501210D2True
ibm85216945False
IBM85516945False
ibm8571210D2True
IBM008581210D2True
IBM860113789True
ibm86116945False
DOS-86216945False
IBM863114692True
IBM8641633FFalse
IBM86516945False
cp86616945False
ibm86916945False
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis16945False
gb2312247784BAA8False
ks_c_5601-198716945False
big516945False
IBM1026111472True
IBM01047111472True
IBM01140111472True
IBM01141111472True
IBM01142111472True
IBM01143111472True
IBM01144111472True
IBM01145111472True
IBM01146111472True
IBM01147111472True
IBM01148111472True
IBM01149111472True
utf-162202CATrue
utf-16BE251712CA00True
windows-125016945False
windows-125116945False
Windows-12521202CATrue
windows-125316945False
windows-12541202CATrue
windows-12551633FFalse
windows-125616945False
windows-12571633FFalse
windows-12581202CATrue
Johab1633FFalse
macintosh1230E6True
x-mac-japanese16945False
x-mac-chinesetrad16945False
x-mac-korean16945False
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1230E6True
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1230E6True
x-mac-turkish1230E6True
x-mac-croatian1253FDTrue
utf-324202CATrue
utf-32BE43388997632CA000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA516945False
x-IA5-German16945False
x-IA5-Swedish16945False
x-IA5-Norwegian16945False
us-ascii1633FFalse
x-cp2026121785945C3True
x-cp202691633FFalse
IBM273111472True
IBM277111472True
IBM278111472True
IBM280111472True
IBM284111472True
IBM285111472True
IBM29011116FFalse
IBM297111472True
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r16945False
IBM871111472True
IBM88011116FFalse
IBM905111472True
IBM00924111472True
EUC-JP21348234AATrue
x-cp209361633FFalse
x-cp2094916945False
cp102511116FFalse
koi8-u16945False
iso-8859-11202CATrue
iso-8859-216945False
iso-8859-31202CATrue
iso-8859-416945False
iso-8859-516945False
iso-8859-616945False
iso-8859-716945False
iso-8859-816945False
iso-8859-91202CATrue
iso-8859-1316945False
iso-8859-151202CATrue
x-Europa1210D2True
iso-8859-8-i16945False
iso-2022-jp16945False
csISO2022JP16945False
iso-2022-jp16945False
iso-2022-kr16945False
x-cp50227247784BAA8False
euc-jp16945False
EUC-CN247784BAA8False
euc-kr16945False
hz-gb-231260-False
GB18030494838387338873081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-82355238AC3True
WUtils.com