Ç, Unicode 199, hex 0xC7, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Ç, Unicode 199, hex 0xC7.

List Of encodings For unicode Char 199

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM037110468True
IBM437112880True
IBM500110468True
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751633FFalse
ibm850112880True
ibm852112880True
IBM85516743False
ibm857112880True
IBM00858112880True
IBM860112880True
ibm861112880True
DOS-8621633FFalse
IBM863112880True
IBM8641633FFalse
IBM865112880True
cp86616743False
ibm86916743False
IBM870110468True
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis16743False
gb23121633FFalse
ks_c_5601-198716743False
big516743False
IBM10261744ATrue
IBM01047110468True
IBM01140110468True
IBM01141110468True
IBM01142110468True
IBM01143110468True
IBM01144110468True
IBM01145110468True
IBM01146110468True
IBM01147110468True
IBM01148110468True
IBM01149110468True
utf-162199C7True
utf-16BE250944C700True
windows-12501199C7True
windows-125116743False
Windows-12521199C7True
windows-125316743False
windows-12541199C7True
windows-12551633FFalse
windows-125616743False
windows-12571633FFalse
windows-12581199C7True
Johab1633FFalse
macintosh113082True
x-mac-japanese16743False
x-mac-chinesetrad16743False
x-mac-korean16743False
x-mac-arabic113082True
x-mac-hebrew113082True
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian113082True
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic113082True
x-mac-turkish113082True
x-mac-croatian113082True
utf-324199C7True
utf-32BE43338665984C7000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA516743False
x-IA5-German16743False
x-IA5-Swedish16743False
x-IA5-Norwegian16743False
us-ascii1633FFalse
x-cp2026121735543CBTrue
x-cp202691633FFalse
IBM273110468True
IBM277110468True
IBM278110468True
IBM280110468True
IBM284110468True
IBM285110468True
IBM29011116FFalse
IBM297110468True
IBM42011116FFalse
IBM4231252FCTrue
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r16743False
IBM871110468True
IBM88011116FFalse
IBM9051744ATrue
IBM00924110468True
EUC-JP2119462EAATrue
x-cp209361633FFalse
x-cp2094916743False
cp102511116FFalse
koi8-u16743False
iso-8859-11199C7True
iso-8859-21199C7True
iso-8859-31199C7True
iso-8859-416743False
iso-8859-516743False
iso-8859-616743False
iso-8859-716743False
iso-8859-816743False
iso-8859-91199C7True
iso-8859-1316743False
iso-8859-151199C7True
x-Europa112880True
iso-8859-8-i16743False
iso-2022-jp16743False
csISO2022JP16743False
iso-2022-jp16743False
iso-2022-kr16743False
x-cp502271633FFalse
euc-jp16743False
EUC-CN1633FFalse
euc-kr16743False
hz-gb-23121633FFalse
GB18030489805222535873081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-823475587C3True
WUtils.com