Å, Unicode 197, hex 0xC5, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char Å, Unicode 197, hex 0xC5.

List Of encodings For unicode Char 197

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM037110367True
IBM43711438FTrue
IBM500110367True
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm77511438FTrue
ibm85011438FTrue
ibm85216541False
IBM85516541False
ibm85711438FTrue
IBM0085811438FTrue
IBM86016541False
ibm86111438FTrue
DOS-8621633FFalse
IBM86316541False
IBM8641633FFalse
IBM86511438FTrue
cp86616541False
ibm86916541False
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis16541False
gb23121633FFalse
ks_c_5601-198716541False
big516541False
IBM1026110367True
IBM01047110367True
IBM01140110367True
IBM01141110367True
IBM011421915BTrue
IBM011431915BTrue
IBM01144110367True
IBM01145110367True
IBM01146110367True
IBM01147110367True
IBM01148110367True
IBM01149110367True
utf-162197C5True
utf-16BE250432C500True
windows-125016541False
windows-125116541False
Windows-12521197C5True
windows-125316541False
windows-12541197C5True
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571197C5True
windows-12581197C5True
Johab1633FFalse
macintosh112981True
x-mac-japanese16541False
x-mac-chinesetrad16541False
x-mac-korean16541False
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew112981True
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian112981True
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic112981True
x-mac-turkish112981True
x-mac-croatian112981True
utf-324197C5True
utf-32BE43305111552C5000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA516541False
x-IA5-German16541False
x-IA5-Swedish1935DTrue
x-IA5-Norwegian1935DTrue
us-ascii1633FFalse
x-cp2026121684241CATrue
x-cp202691633FFalse
IBM273110367True
IBM2771915BTrue
IBM2781915BTrue
IBM280110367True
IBM284110367True
IBM285110367True
IBM29011116FFalse
IBM297110367True
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r16541False
IBM871110367True
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM00924110367True
EUC-JP21066629AATrue
x-cp209361633FFalse
x-cp2094916541False
cp102511116FFalse
koi8-u16541False
iso-8859-11197C5True
iso-8859-216541False
iso-8859-316541False
iso-8859-41197C5True
iso-8859-516541False
iso-8859-616541False
iso-8859-716541False
iso-8859-816541False
iso-8859-91197C5True
iso-8859-131197C5True
iso-8859-151197C5True
x-Europa11438FTrue
iso-8859-8-i16541False
iso-2022-jp16541False
csISO2022JP16541False
iso-2022-jp16541False
iso-2022-kr16541False
x-cp502271633FFalse
euc-jp16541False
EUC-CN1633FFalse
euc-kr16541False
hz-gb-23121633FFalse
GB18030486449779333873081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-823424385C3True
WUtils.com