¿, Unicode 191, hex 0xBF, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ¿, Unicode 191, hex 0xBF.

List Of encodings For unicode Char 191

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371171ABTrue
IBM4371168A8True
IBM5001171ABTrue
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751633FFalse
ibm8501168A8True
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571168A8True
IBM008581168A8True
IBM8601168A8True
ibm8611168A8True
DOS-8621168A8True
IBM8631633FFalse
IBM8641633FFalse
IBM8651168A8True
cp8661633FFalse
ibm8691633FFalse
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis1633FFalse
gb23121633FFalse
ks_c_5601-1987244962AFA2True
big51633FFalse
IBM10261171ABTrue
IBM010471171ABTrue
IBM011401171ABTrue
IBM011411171ABTrue
IBM011421171ABTrue
IBM011431171ABTrue
IBM011441171ABTrue
IBM011451171ABTrue
IBM011461171ABTrue
IBM011471171ABTrue
IBM011481171ABTrue
IBM011491171ABTrue
utf-162191BFTrue
utf-16BE248896BF00True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-12521191BFTrue
windows-12531633FFalse
windows-12541191BFTrue
windows-12551191BFTrue
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581191BFTrue
Johab245017AFD9True
macintosh1192C0True
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean244962AFA2True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1192C0True
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1192C0True
x-mac-turkish1192C0True
x-mac-croatian1192C0True
utf-324191BFTrue
utf-32BE43204448256BF000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611191BFTrue
x-cp202691191BFTrue
IBM2731171ABTrue
IBM2771171ABTrue
IBM2781171ABTrue
IBM2801171ABTrue
IBM2841171ABTrue
IBM2851171ABTrue
IBM29011116FFalse
IBM2971171ABTrue
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411116FFalse
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM8711171ABTrue
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM009241171ABTrue
EUC-JP21757044A2True
x-cp209361633FFalse
x-cp20949244962AFA2True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11191BFTrue
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71633FFalse
iso-8859-81633FFalse
iso-8859-91191BFTrue
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151191BFTrue
x-Europa1195C3True
iso-8859-8-i1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr80-True
x-cp502271633FFalse
euc-jp1633FFalse
EUC-CN1633FFalse
euc-kr244962AFA2True
hz-gb-23121633FFalse
GB18030493154112137863081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8249090BFC2True
WUtils.com