½, Unicode 189, hex 0xBD, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ½, Unicode 189, hex 0xBD.

List Of encodings For unicode Char 189

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371184B8True
IBM4371171ABTrue
IBM5001184B8True
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751171ABTrue
ibm8501171ABTrue
ibm85214931False
IBM8551633FFalse
ibm8571171ABTrue
IBM008581171ABTrue
IBM8601171ABTrue
ibm8611171ABTrue
DOS-8621171ABTrue
IBM8631171ABTrue
IBM864114894True
IBM8651171ABTrue
cp8661633FFalse
ibm8691171ABTrue
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp8751219DBTrue
shift_jis1633FFalse
gb23121633FFalse
ks_c_5601-1987263144F6A8True
big51633FFalse
IBM10261184B8True
IBM010471184B8True
IBM011401184B8True
IBM011411184B8True
IBM011421184B8True
IBM011431184B8True
IBM011441184B8True
IBM011451184B8True
IBM011461184B8True
IBM011471184B8True
IBM011481184B8True
IBM011491184B8True
utf-162189BDTrue
utf-16BE248384BD00True
windows-125014931False
windows-12511633FFalse
Windows-12521189BDTrue
windows-12531189BDTrue
windows-12541189BDTrue
windows-12551189BDTrue
windows-12561189BDTrue
windows-12571189BDTrue
windows-12581189BDTrue
Johab263196F6DCTrue
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean263144F6A8True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek115197True
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-324189BDTrue
utf-32BE43170893824BD000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611189BDTrue
x-cp202691189BDTrue
IBM2731184B8True
IBM2771184B8True
IBM2781184B8True
IBM2801184B8True
IBM2841184B8True
IBM2851184B8True
IBM29011116FFalse
IBM2971184B8True
IBM42011116FFalse
IBM4231234EATrue
IBM4241184B8True
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM8711184B8True
IBM88011116FFalse
IBM9051184B8True
IBM0092411116FFalse
EUC-JP1633FFalse
x-cp209361633FFalse
x-cp20949263144F6A8True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11189BDTrue
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31189BDTrue
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71189BDTrue
iso-8859-81189BDTrue
iso-8859-91189BDTrue
iso-8859-131189BDTrue
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1189BDTrue
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr80-True
x-cp502271633FFalse
euc-jp1633FFalse
EUC-CN1633FFalse
euc-kr263144F6A8True
hz-gb-23121633FFalse
GB18030489798668935863081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8248578BDC2True
WUtils.com