´, Unicode 180, hex 0xB4, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ´, Unicode 180, hex 0xB4.

List Of encodings For unicode Char 180

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371190BETrue
IBM43713927False
IBM5001190BETrue
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751633FFalse
ibm8501239EFTrue
ibm8521239EFTrue
IBM8551633FFalse
ibm8571239EFTrue
IBM008581239EFTrue
IBM8601472FFalse
ibm8611472FFalse
DOS-86213927False
IBM8631161A1True
IBM8641633FFalse
IBM8651472FFalse
cp8661633FFalse
ibm8691239EFFalse
IBM8701190BETrue
windows-8741633FFalse
cp8751160A0True
shift_jis2195854C81True
gb2312258529E4A1False
ks_c_5601-1987242402A5A2True
big5242657A6A1False
IBM10261190BETrue
IBM010471190BETrue
IBM011401190BETrue
IBM011411190BETrue
IBM011421190BETrue
IBM011431190BETrue
IBM011441190BETrue
IBM011451190BETrue
IBM011461190BETrue
IBM011471190BETrue
IBM011481190BETrue
IBM011491224E0True
utf-162180B4True
utf-16BE246080B400True
windows-12501180B4True
windows-12511633FFalse
Windows-12521180B4True
windows-12531472FFalse
windows-12541180B4True
windows-12551180B4True
windows-12561180B4True
windows-12571180B4True
windows-12581180B4True
Johab242457A5D9True
macintosh1171ABTrue
x-mac-japanese2195854C81True
x-mac-chinesetrad242657A6A1False
x-mac-korean242402A5A2True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1171ABTrue
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1171ABTrue
x-mac-turkish1171ABTrue
x-mac-croatian1171ABTrue
utf-324180B4True
utf-32BE43019898880B4000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202612838620C2True
x-cp202691194C2True
IBM2731190BETrue
IBM2771190BETrue
IBM2781190BETrue
IBM2801190BETrue
IBM2841190BETrue
IBM2851190BETrue
IBM29011116FFalse
IBM2971190BETrue
IBM42011116FFalse
IBM4231208D0True
IBM4241190BETrue
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM8711224E0True
IBM88011116FFalse
IBM9051190BETrue
IBM0092411116FFalse
EUC-JP244449ADA1True
x-cp209361633FFalse
x-cp20949242402A5A2True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11180B4True
iso-8859-21180B4True
iso-8859-31180B4True
iso-8859-41180B4True
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71633FFalse
iso-8859-81180B4True
iso-8859-91180B4True
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1180B4True
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227258529E4A1False
euc-jp244449ADA1True
EUC-CN258529E4A1False
euc-kr242402A5A2True
hz-gb-231260-False
GB18030493147558537853081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8246274B4C2True
WUtils.com