°, Unicode 176, hex 0xB0, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char °, Unicode 176, hex 0xB0.

List Of encodings For unicode Char 176

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM037114490True
IBM4371248F8True
IBM500114490True
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201248F8True
ibm7371248F8True
ibm7751248F8True
ibm8501248F8True
ibm8521248F8True
IBM85511116FFalse
ibm8571248F8True
IBM008581248F8True
IBM8601248F8True
ibm8611248F8True
DOS-8621248F8True
IBM8631248F8True
IBM864112880True
IBM8651248F8True
cp8661248F8True
ibm8691248F8True
IBM870114490True
windows-8741633FFalse
cp875114490True
shift_jis2357138B81True
gb2312258273E3A1True
ks_c_5601-1987250849C6A1True
big522269058A2True
IBM1026114490True
IBM01047114490True
IBM01140114490True
IBM01141114490True
IBM01142114490True
IBM01143114490True
IBM011441744ATrue
IBM01145114490True
IBM01146114490True
IBM011471744ATrue
IBM01148114490True
IBM01149114490True
utf-162176B0True
utf-16BE245056B000True
windows-12501176B0True
windows-12511176B0True
Windows-12521176B0True
windows-12531176B0True
windows-12541176B0True
windows-12551176B0True
windows-12561176B0True
windows-12571176B0True
windows-12581176B0True
Johab22223356D9True
macintosh1161A1True
x-mac-japanese2357138B81True
x-mac-chinesetrad22269058A2True
x-mac-korean250849C6A1True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1174AETrue
x-mac-cyrillic1161A1True
x-mac-chinesesimp258273E3A1True
x-mac-romanian1161A1True
x-mac-ukrainian1161A1True
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1161A1True
x-mac-icelandic1161A1True
x-mac-turkish1161A1True
x-mac-croatian1161A1True
utf-324176B0True
utf-32BE42952790016B0000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611176B0True
x-cp202691176B0True
IBM273114490True
IBM277114490True
IBM278114490True
IBM2801744ATrue
IBM284114490True
IBM285114490True
IBM29011116FFalse
IBM2971744ATrue
IBM42011116FFalse
IBM4231224E0True
IBM424114490True
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r11569CTrue
IBM871114490True
IBM88011116FFalse
IBM905114490True
IBM00924114490True
EUC-JP260321EBA1True
x-cp20936258273E3A1True
x-cp20949250849C6A1True
cp102511116FFalse
koi8-u11569CTrue
iso-8859-11176B0True
iso-8859-21176B0True
iso-8859-31176B0True
iso-8859-41176B0True
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71176B0True
iso-8859-81176B0True
iso-8859-91176B0True
iso-8859-131176B0True
iso-8859-151176B0True
x-Europa177True
iso-8859-8-i1176B0True
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227258273E3A1True
euc-jp260321EBA1True
EUC-CN258273E3A1True
euc-kr250849C6A1True
hz-gb-231260-True
GB18030258273E3A1True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8245250B0C2True
WUtils.com