¬, Unicode 172, hex 0xAC, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ¬, Unicode 172, hex 0xAC.

List Of encodings For unicode Char 172

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371955FTrue
IBM4371170AATrue
IBM5001186BATrue
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751170AATrue
ibm8501170AATrue
ibm8521170AATrue
IBM8551452DFalse
ibm8571170AATrue
IBM008581170AATrue
IBM8601170AATrue
ibm8611170AATrue
DOS-8621170AATrue
IBM8631170AATrue
IBM8641220DCTrue
IBM8651170AATrue
cp8661191BFFalse
ibm869113789True
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp8751239EFTrue
shift_jis251841CA81False
gb23121633FFalse
ks_c_5601-1987265185FEA1False
big51633FFalse
IBM10261186BATrue
IBM010471176B0True
IBM011401955FTrue
IBM011411186BATrue
IBM011421186BATrue
IBM011431186BATrue
IBM011441186BATrue
IBM011451955FTrue
IBM011461955FTrue
IBM011471186BATrue
IBM011481186BATrue
IBM011491186BATrue
utf-162172ACTrue
utf-16BE244032AC00True
windows-12501172ACTrue
windows-12511172ACTrue
Windows-12521172ACTrue
windows-12531172ACTrue
windows-12541172ACTrue
windows-12551172ACTrue
windows-12561172ACTrue
windows-12571172ACTrue
windows-12581172ACTrue
Johab1633FFalse
macintosh1194C2True
x-mac-japanese251841CA81False
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean265185FEA1False
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1194C2True
x-mac-cyrillic1194C2True
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1194C2True
x-mac-ukrainian1194C2True
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1194C2True
x-mac-icelandic1194C2True
x-mac-turkish1194C2True
x-mac-croatian1194C2True
utf-324172ACTrue
utf-32BE42885681152AC000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611633FFalse
x-cp202691214D6False
IBM2731186BATrue
IBM2771186BATrue
IBM2781186BATrue
IBM2801186BATrue
IBM2841955FTrue
IBM2851955FTrue
IBM2901955FTrue
IBM2971186BATrue
IBM4201955FTrue
IBM42311116FFalse
IBM4241955FTrue
x-EBCDIC-KoreanExtended1955FTrue
IBM-Thai1955FTrue
koi8-r113183False
IBM8711186BATrue
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM009241186BATrue
EUC-JP252386CCA2True
x-cp209361633FFalse
x-cp20949265185FEA1False
cp102511116FFalse
koi8-u113183False
iso-8859-11172ACTrue
iso-8859-21633FFalse
iso-8859-31633FFalse
iso-8859-41633FFalse
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71172ACTrue
iso-8859-81172ACTrue
iso-8859-91172ACTrue
iso-8859-131172ACTrue
iso-8859-151172ACTrue
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1172ACTrue
iso-2022-jp80-False
csISO2022JP80-False
iso-2022-jp80-False
iso-2022-kr80-False
x-cp502271633FFalse
euc-jp252386CCA2False
EUC-CN1633FFalse
euc-kr265185FEA1False
hz-gb-23121633FFalse
GB18030483081228931853081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8244226ACC2True
WUtils.com