«, Unicode 171, hex 0xAB, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char «, Unicode 171, hex 0xAB.

List Of encodings For unicode Char 171

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711388ATrue
IBM4371174AETrue
IBM50011388ATrue
ASMO-7081174AETrue
DOS-7201174AETrue
ibm7371633FFalse
ibm7751174AETrue
ibm8501174AETrue
ibm8521174AETrue
IBM8551174AETrue
ibm8571174AETrue
IBM008581174AETrue
IBM8601174AETrue
ibm8611174AETrue
DOS-8621174AETrue
IBM8631174AETrue
IBM864115197True
IBM8651174AETrue
cp8661603CFalse
ibm8691174AETrue
IBM87011116FFalse
windows-8741633FFalse
cp8751238EETrue
shift_jis257729E181False
gb23121633FFalse
ks_c_5601-1987260577ECA1False
big51633FFalse
IBM102611388ATrue
IBM0104711388ATrue
IBM0114011388ATrue
IBM0114111388ATrue
IBM0114211388ATrue
IBM0114311388ATrue
IBM0114411388ATrue
IBM0114511388ATrue
IBM0114611388ATrue
IBM0114711388ATrue
IBM0114811388ATrue
IBM0114911388ATrue
utf-162171ABTrue
utf-16BE243776AB00True
windows-12501171ABTrue
windows-12511171ABTrue
Windows-12521171ABTrue
windows-12531171ABTrue
windows-12541171ABTrue
windows-12551171ABTrue
windows-12561171ABTrue
windows-12571171ABTrue
windows-12581171ABTrue
Johab1633FFalse
macintosh1199C7True
x-mac-japanese257729E181False
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean260577ECA1False
x-mac-arabic11408CTrue
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1199C7True
x-mac-cyrillic1199C7True
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1199C7True
x-mac-ukrainian1199C7True
x-mac-thai112880True
x-mac-ce1199C7True
x-mac-icelandic1199C7True
x-mac-turkish1199C7True
x-mac-croatian1199C7True
utf-324171ABTrue
utf-32BE42868903936AB000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51603CFalse
x-IA5-German1603CFalse
x-IA5-Swedish1603CFalse
x-IA5-Norwegian1603CFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202611171ABTrue
x-cp202691171ABTrue
IBM27311388ATrue
IBM27711388ATrue
IBM27811388ATrue
IBM28011388ATrue
IBM28411388ATrue
IBM28511388ATrue
IBM29011116FFalse
IBM29711388ATrue
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411388ATrue
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1603CFalse
IBM87111388ATrue
IBM88011116FFalse
IBM90511116FFalse
IBM0092411388ATrue
EUC-JP1633FFalse
x-cp209361633FFalse
x-cp20949260577ECA1False
cp102511116FFalse
koi8-u1603CFalse
iso-8859-11171ABTrue
iso-8859-21603CFalse
iso-8859-31603CFalse
iso-8859-41603CFalse
iso-8859-51603CFalse
iso-8859-61603CFalse
iso-8859-71171ABTrue
iso-8859-81171ABTrue
iso-8859-91171ABTrue
iso-8859-131171ABTrue
iso-8859-151171ABTrue
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1171ABTrue
iso-2022-jp80-False
csISO2022JP80-False
iso-2022-jp80-False
iso-2022-kr80-False
x-cp502271633FFalse
euc-jp258274E3A2False
EUC-CN1633FFalse
euc-kr260577ECA1False
hz-gb-23121633FFalse
GB18030481403507330853081True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8243970ABC2True
WUtils.com