¨, Unicode 168, hex 0xA8, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ¨, Unicode 168, hex 0xA8.

List Of encodings For unicode Char 168

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371189BDTrue
IBM43713422False
IBM5001189BDTrue
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751633FFalse
ibm8501249F9True
ibm8521249F9True
IBM8551633FFalse
ibm8571249F9True
IBM008581249F9True
IBM86013422False
ibm86113422False
DOS-86213422False
IBM8631164A4True
IBM8641633FFalse
IBM86513422False
cp8661633FFalse
ibm8691249F9True
IBM8701189BDTrue
windows-8741633FFalse
cp875111270True
shift_jis2200974E81True
gb2312242913A7A1True
ks_c_5601-1987242913A7A1True
big52196174CA1False
IBM10261189BDTrue
IBM010471187BBTrue
IBM011401189BDTrue
IBM011411189BDTrue
IBM011421189BDTrue
IBM011431189BDTrue
IBM011441189BDTrue
IBM011451161A1True
IBM011461189BDTrue
IBM011471161A1True
IBM011481189BDTrue
IBM011491189BDTrue
utf-162168A8True
utf-16BE243008A800True
windows-12501168A8True
windows-12511633FFalse
Windows-12521168A8True
windows-12531168A8True
windows-12541168A8True
windows-12551168A8True
windows-12561168A8True
windows-125711418DTrue
windows-12581168A8True
Johab21429737D9True
macintosh1172ACTrue
x-mac-japanese2200974E81True
x-mac-chinesetrad2196174CA1False
x-mac-korean242913A7A1True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek11408CTrue
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp242913A7A1True
x-mac-romanian1172ACTrue
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1172ACTrue
x-mac-icelandic1172ACTrue
x-mac-turkish1172ACTrue
x-mac-croatian1172ACTrue
utf-324168A8True
utf-32BE42818572288A8000000True
x-Chinese-CNS253155CFA3True
x-cp200012275226B82True
x-Chinese-Eten2275226B82True
x-cp200032200974E81True
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp202612839220C8True
x-cp202691633FFalse
IBM2731189BDTrue
IBM2771189BDTrue
IBM2781189BDTrue
IBM2801189BDTrue
IBM2841161A1True
IBM2851189BDTrue
IBM29011116FFalse
IBM2971161A1True
IBM42011116FFalse
IBM4231161A1True
IBM4241189BDTrue
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM8711189BDTrue
IBM88011116FFalse
IBM9051189BDTrue
IBM0092411116FFalse
EUC-JP244961AFA1True
x-cp20936242913A7A1True
x-cp20949242913A7A1True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11168A8True
iso-8859-21168A8True
iso-8859-31168A8True
iso-8859-41168A8True
iso-8859-51633FFalse
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71168A8True
iso-8859-81168A8True
iso-8859-91168A8True
iso-8859-131633FFalse
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1168A8True
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227242913A7A1True
euc-jp244961AFA1True
EUC-CN242913A7A1True
euc-kr242913A7A1True
hz-gb-231260-True
GB18030242913A7A1True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8243202A8C2True
WUtils.com