§, Unicode 167, hex 0xA7, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char §, Unicode 167, hex 0xA7.

List Of encodings For unicode Char 167

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371181B5True
IBM43712115False
IBM5001181B5True
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm73712115False
ibm7751245F5True
ibm8501245F5True
ibm8521245F5True
IBM8551253FDTrue
ibm8571245F5True
IBM008581245F5True
IBM86012115False
ibm86112115False
DOS-86212115False
IBM86311438FTrue
IBM86412115False
IBM86512115False
cp86612115False
ibm8691245F5True
IBM8701181B5True
windows-87412115False
cp8751235EBTrue
shift_jis2390419881True
gb2312260577ECA1True
ks_c_5601-1987255201D7A1True
big5245473B1A1True
IBM10261181B5True
IBM010471181B5True
IBM011401181B5True
IBM0114111247CTrue
IBM011421181B5True
IBM011431744ATrue
IBM0114411247CTrue
IBM011451181B5True
IBM011461181B5True
IBM011471905ATrue
IBM011481181B5True
IBM011491181B5True
utf-162167A7True
utf-16BE242752A700True
windows-12501167A7True
windows-12511167A7True
Windows-12521167A7True
windows-12531167A7True
windows-12541167A7True
windows-12551167A7True
windows-12561167A7True
windows-12571167A7True
windows-12581167A7True
Johab22658567D9True
macintosh1164A4True
x-mac-japanese2390419881True
x-mac-chinesetrad245473B1A1True
x-mac-korean255201D7A1True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1172ACTrue
x-mac-cyrillic1164A4True
x-mac-chinesesimp260577ECA1True
x-mac-romanian1164A4True
x-mac-ukrainian1164A4True
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1164A4True
x-mac-icelandic1164A4True
x-mac-turkish1164A4True
x-mac-croatian1164A4True
utf-324167A7True
utf-32BE42801795072A7000000True
x-Chinese-CNS261601F0A1True
x-cp200012372499181True
x-Chinese-Eten2372499181True
x-cp200032390419881True
x-cp200041633FFalse
x-cp200052405899E8DTrue
x-IA51633FFalse
x-IA5-German16440True
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian13523True
us-ascii1633FFalse
x-cp202611167A7True
x-cp202691167A7True
IBM27311247CTrue
IBM2771181B5True
IBM2781744ATrue
IBM28011247CTrue
IBM2841181B5True
IBM2851181B5True
IBM29011116FFalse
IBM2971905ATrue
IBM42011116FFalse
IBM42311247CTrue
IBM4241181B5True
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r12115False
IBM8711181B5True
IBM88011116FFalse
IBM9051181B5True
IBM009241181B5True
EUC-JP263649F8A1True
x-cp20936260577ECA1True
x-cp20949255201D7A1True
cp10251225E1True
koi8-u12115False
iso-8859-11167A7True
iso-8859-21167A7True
iso-8859-31167A7True
iso-8859-41167A7True
iso-8859-51253FDTrue
iso-8859-61633FFalse
iso-8859-71167A7True
iso-8859-81167A7True
iso-8859-91167A7True
iso-8859-131167A7True
iso-8859-151167A7True
x-Europa12115True
iso-8859-8-i1167A7True
iso-2022-jp80-True
csISO2022JP80-True
iso-2022-jp80-True
iso-2022-kr80-True
x-cp50227260577ECA1True
euc-jp263649F8A1True
EUC-CN260577ECA1True
euc-kr255201D7A1True
hz-gb-231260-True
GB18030260577ECA1True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8242946A7C2True
WUtils.com