¤, Unicode 164, hex 0xA4, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ¤, Unicode 164, hex 0xA4.

List Of encodings For unicode Char 164

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03711599FTrue
IBM437115FFalse
IBM50011599FTrue
ASMO-7081164A4True
DOS-720114894True
ibm7371633FFalse
ibm77511599FTrue
ibm8501207CFTrue
ibm8521207CFTrue
IBM8551207CFTrue
ibm8571207CFTrue
IBM008581207CFTrue
IBM860115FFalse
ibm861115FFalse
DOS-862115FFalse
IBM863115298True
IBM8641164A4True
IBM8651175AFTrue
cp8661253FDTrue
ibm86911116FFalse
IBM87011599FTrue
windows-8741633FFalse
cp87511116FFalse
shift_jis1633FFalse
gb2312259553E8A1True
ks_c_5601-1987246242B4A2True
big51633FFalse
IBM102611599FTrue
IBM0104711599FTrue
IBM0114011116FFalse
IBM0114111116FFalse
IBM0114211116FFalse
IBM0114311116FFalse
IBM0114411116FFalse
IBM0114511116FFalse
IBM0114611116FFalse
IBM0114711116FFalse
IBM0114811116FFalse
IBM0114911116FFalse
utf-162164A4True
utf-16BE241984A400True
windows-12501164A4True
windows-12511164A4True
Windows-12521164A4True
windows-12531164A4True
windows-12541164A4True
windows-12551164A4False
windows-12561164A4True
windows-12571164A4True
windows-12581164A4True
Johab246297B4D9True
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean246242B4A2True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1164A4True
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1255FFTrue
x-mac-chinesesimp259553E8A1True
x-mac-romanian1219DBTrue
x-mac-ukrainian1255FFTrue
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1219DBTrue
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1219DBTrue
utf-324164A4True
utf-32BE42751463424A4000000True
x-Chinese-CNS1633FFalse
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA513624True
x-IA5-German13624False
x-IA5-Swedish13624True
x-IA5-Norwegian13624False
us-ascii1633FFalse
x-cp202611168A8True
x-cp202691168A8True
IBM27311599FTrue
IBM2771905ATrue
IBM2781905ATrue
IBM28011599FTrue
IBM28411599FTrue
IBM28511599FTrue
IBM29011116FFalse
IBM29711599FTrue
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM42411599FTrue
x-EBCDIC-KoreanExtended11116FFalse
IBM-Thai11116FFalse
koi8-r1633FFalse
IBM87111599FTrue
IBM8801225E1True
IBM90511599FTrue
IBM0092411116FFalse
EUC-JP22883470A2True
x-cp20936259553E8A1True
x-cp20949246242B4A2True
cp102511116FFalse
koi8-u1633FFalse
iso-8859-11164A4True
iso-8859-21164A4True
iso-8859-31164A4True
iso-8859-41164A4True
iso-8859-513624False
iso-8859-61164A4True
iso-8859-713624False
iso-8859-81164A4True
iso-8859-91164A4True
iso-8859-131164A4True
iso-8859-151633FFalse
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i1164A4True
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr80-True
x-cp50227259553E8A1True
euc-jp1633FFalse
EUC-CN259553E8A1True
euc-kr246242B4A2True
hz-gb-231260-True
GB18030259553E8A1True
x-iscii-de1633FFalse
x-iscii-be1633FFalse
x-iscii-ta1633FFalse
x-iscii-te1633FFalse
x-iscii-as1633FFalse
x-iscii-or1633FFalse
x-iscii-ka1633FFalse
x-iscii-ma1633FFalse
x-iscii-gu1633FFalse
x-iscii-pa1633FFalse
utf-750-True
utf-8242178A4C2True
WUtils.com