™, Unicode 153, hex 0x99, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ™, Unicode 153, hex 0x99.

List Of encodings For unicode Char 153

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03715739True
IBM4371633FFalse
IBM50015739True
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751633FFalse
ibm8501633FFalse
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM008581633FFalse
IBM8601633FFalse
ibm8611633FFalse
DOS-8621633FFalse
IBM8631633FFalse
IBM8641633FFalse
IBM8651633FFalse
cp8661633FFalse
ibm8691633FFalse
IBM87015739True
windows-874115399True
cp87515739True
shift_jis1633FFalse
gb23121633FFalse
ks_c_5601-19871633FFalse
big51633FFalse
IBM102615739True
IBM0104715739True
IBM0114015739True
IBM0114115739True
IBM0114215739True
IBM0114315739True
IBM0114415739True
IBM0114515739True
IBM0114615739True
IBM0114715739True
IBM0114815739True
IBM0114915739True
utf-16215399True
utf-16BE2391689900True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-12521633FFalse
windows-12531633FFalse
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab1633FFalse
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean115399True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-32415399True
utf-32BE4256691404899000000True
x-Chinese-CNS115399True
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp20261115399True
x-cp20269115399True
IBM27315739True
IBM27715739True
IBM27815739True
IBM28015739True
IBM28415739True
IBM28515739True
IBM29015739True
IBM29715739True
IBM42015739True
IBM42315739True
IBM42415739True
x-EBCDIC-KoreanExtended15739True
IBM-Thai15739True
koi8-r1633FFalse
IBM87115739True
IBM88015739True
IBM90515739True
IBM0092415739True
EUC-JP115399True
x-cp209361633FFalse
x-cp20949115399True
cp102515739True
koi8-u1633FFalse
iso-8859-1115399True
iso-8859-2115399True
iso-8859-3115399True
iso-8859-4115399True
iso-8859-5115399True
iso-8859-6115399True
iso-8859-7115399True
iso-8859-8115399True
iso-8859-9115399True
iso-8859-13115399True
iso-8859-15115399True
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i115399True
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr1633FFalse
x-cp502271633FFalse
euc-jp1633FFalse
EUC-CN1633FFalse
euc-kr115399True
hz-gb-23121633FFalse
GB18030489779008135833081True
x-iscii-de115399True
x-iscii-be115399True
x-iscii-ta115399True
x-iscii-te115399True
x-iscii-as115399True
x-iscii-or115399True
x-iscii-ka115399True
x-iscii-ma115399True
x-iscii-gu115399True
x-iscii-pa115399True
utf-750-True
utf-823936299C2True
WUtils.com