”, Unicode 148, hex 0x94, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ”, Unicode 148, hex 0x94.

List Of encodings For unicode Char 148

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03715234True
IBM4371633FFalse
IBM50015234True
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751633FFalse
ibm8501633FFalse
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM008581633FFalse
IBM8601633FFalse
ibm8611633FFalse
DOS-8621633FFalse
IBM8631633FFalse
IBM8641633FFalse
IBM8651633FFalse
cp8661633FFalse
ibm869114894True
IBM87015234True
windows-8741633FFalse
cp87515234True
shift_jis1633FFalse
gb23121633FFalse
ks_c_5601-19871633FFalse
big51633FFalse
IBM102615234True
IBM0104715234True
IBM0114015234True
IBM0114115234True
IBM0114215234True
IBM0114315234True
IBM0114415234True
IBM0114515234True
IBM0114615234True
IBM0114715234True
IBM0114815234True
IBM0114915234True
utf-16214894True
utf-16BE2378889400True
windows-12501633FFalse
windows-12511633FFalse
Windows-12521633FFalse
windows-12531633FFalse
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-12571633FFalse
windows-12581633FFalse
Johab1633FFalse
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean114894True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-32414894True
utf-32BE4248302796894000000True
x-Chinese-CNS114894True
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp20261114894True
x-cp20269114894True
IBM27315234True
IBM27715234True
IBM27815234True
IBM28015234True
IBM28415234True
IBM28515234True
IBM29015234True
IBM29715234True
IBM42015234True
IBM42315234True
IBM42415234True
x-EBCDIC-KoreanExtended15234True
IBM-Thai15234True
koi8-r1633FFalse
IBM87115234True
IBM88015234True
IBM90515234True
IBM0092415234True
EUC-JP114894True
x-cp209361633FFalse
x-cp20949114894True
cp102515234True
koi8-u1633FFalse
iso-8859-1114894True
iso-8859-2114894True
iso-8859-3114894True
iso-8859-4114894True
iso-8859-5114894True
iso-8859-6114894True
iso-8859-7114894True
iso-8859-8114894True
iso-8859-9114894True
iso-8859-13114894True
iso-8859-15114894True
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i114894True
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr1633FFalse
x-cp502271633FFalse
euc-jp1633FFalse
EUC-CN1633FFalse
euc-kr114894True
hz-gb-23121633FFalse
GB18030481390400130833081True
x-iscii-de114894True
x-iscii-be114894True
x-iscii-ta114894True
x-iscii-te114894True
x-iscii-as114894True
x-iscii-or114894True
x-iscii-ka114894True
x-iscii-ma114894True
x-iscii-gu114894True
x-iscii-pa114894True
utf-750-True
utf-823808294C2True
WUtils.com