ƒ, Unicode 131, hex 0x83, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char ƒ, Unicode 131, hex 0x83.

List Of encodings For unicode Char 131

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM03713523True
IBM4371633FFalse
IBM50013523True
ASMO-7081633FFalse
DOS-7201633FFalse
ibm7371633FFalse
ibm7751633FFalse
ibm8501633FFalse
ibm8521633FFalse
IBM8551633FFalse
ibm8571633FFalse
IBM008581633FFalse
IBM8601633FFalse
ibm8611633FFalse
DOS-8621633FFalse
IBM8631633FFalse
IBM8641633FFalse
IBM8651633FFalse
cp8661633FFalse
ibm869113183True
IBM87013523True
windows-874113183True
cp87513523True
shift_jis1633FFalse
gb23121633FFalse
ks_c_5601-19871633FFalse
big51633FFalse
IBM102613523True
IBM0104713523True
IBM0114013523True
IBM0114113523True
IBM0114213523True
IBM0114313523True
IBM0114413523True
IBM0114513523True
IBM0114613523True
IBM0114713523True
IBM0114813523True
IBM0114913523True
utf-16213183True
utf-16BE2335368300True
windows-1250113183True
windows-12511633FFalse
Windows-12521633FFalse
windows-12531633FFalse
windows-12541633FFalse
windows-12551633FFalse
windows-12561633FFalse
windows-1257113183True
windows-12581633FFalse
Johab113183True
macintosh1633FFalse
x-mac-japanese1633FFalse
x-mac-chinesetrad1633FFalse
x-mac-korean113183True
x-mac-arabic1633FFalse
x-mac-hebrew1633FFalse
x-mac-greek1633FFalse
x-mac-cyrillic1633FFalse
x-mac-chinesesimp1633FFalse
x-mac-romanian1633FFalse
x-mac-ukrainian1633FFalse
x-mac-thai1633FFalse
x-mac-ce1633FFalse
x-mac-icelandic1633FFalse
x-mac-turkish1633FFalse
x-mac-croatian1633FFalse
utf-32413183True
utf-32BE4219781529683000000True
x-Chinese-CNS113183True
x-cp200011633FFalse
x-Chinese-Eten1633FFalse
x-cp200031633FFalse
x-cp200041633FFalse
x-cp200051633FFalse
x-IA51633FFalse
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii1633FFalse
x-cp20261113183True
x-cp20269113183True
IBM27313523True
IBM27713523True
IBM27813523True
IBM28013523True
IBM28413523True
IBM28513523True
IBM29013523True
IBM29713523True
IBM42013523True
IBM42313523True
IBM42413523True
x-EBCDIC-KoreanExtended13523True
IBM-Thai13523True
koi8-r1633FFalse
IBM87113523True
IBM88013523True
IBM90513523True
IBM0092413523True
EUC-JP113183True
x-cp209361633FFalse
x-cp20949113183True
cp102513523True
koi8-u1633FFalse
iso-8859-1113183True
iso-8859-2113183True
iso-8859-3113183True
iso-8859-4113183True
iso-8859-5113183True
iso-8859-6113183True
iso-8859-7113183True
iso-8859-8113183True
iso-8859-9113183True
iso-8859-13113183True
iso-8859-15113183True
x-Europa1633FFalse
iso-8859-8-i113183True
iso-2022-jp1633FFalse
csISO2022JP1633FFalse
iso-2022-jp1633FFalse
iso-2022-kr1633FFalse
x-cp502271633FFalse
euc-jp1633FFalse
EUC-CN1633FFalse
euc-kr113183True
hz-gb-23121633FFalse
GB18030486410457733813081True
x-iscii-de113183True
x-iscii-be113183True
x-iscii-ta113183True
x-iscii-te113183True
x-iscii-as113183True
x-iscii-or113183True
x-iscii-ka113183True
x-iscii-ma113183True
x-iscii-gu113183True
x-iscii-pa113183True
utf-750-True
utf-823373083C2True
WUtils.com