{, Unicode 123, hex 0x7B, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char {, Unicode 123, hex 0x7B.

List Of encodings For unicode Char 123

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM0371192C0True
IBM43711237BTrue
IBM5001192C0True
ASMO-70811237BTrue
DOS-72011237BTrue
ibm73711237BTrue
ibm77511237BTrue
ibm85011237BTrue
ibm85211237BTrue
IBM85511237BTrue
ibm85711237BTrue
IBM0085811237BTrue
IBM86011237BTrue
ibm86111237BTrue
DOS-86211237BTrue
IBM86311237BTrue
IBM86411237BTrue
IBM86511237BTrue
cp86611237BTrue
ibm86911237BTrue
IBM8701192C0True
windows-87411237BTrue
cp8751192C0True
shift_jis11237BTrue
gb231211237BTrue
ks_c_5601-198711237BTrue
big511237BTrue
IBM102617248True
IBM010471192C0True
IBM011401192C0True
IBM0114116743True
IBM0114211569CTrue
IBM0114316743True
IBM0114416844True
IBM011451192C0True
IBM011461192C0True
IBM0114718151True
IBM011481192C0True
IBM0114911428ETrue
utf-1621237BTrue
utf-16BE2314887B00True
windows-125011237BTrue
windows-125111237BTrue
Windows-125211237BTrue
windows-125311237BTrue
windows-125411237BTrue
windows-125511237BTrue
windows-125611237BTrue
windows-125711237BTrue
windows-125811237BTrue
Johab11237BTrue
macintosh11237BTrue
x-mac-japanese11237BTrue
x-mac-chinesetrad11237BTrue
x-mac-korean11237BTrue
x-mac-arabic11237BTrue
x-mac-hebrew11237BTrue
x-mac-greek11237BTrue
x-mac-cyrillic11237BTrue
x-mac-chinesesimp11237BTrue
x-mac-romanian11237BTrue
x-mac-ukrainian11237BTrue
x-mac-thai11237BTrue
x-mac-ce11237BTrue
x-mac-icelandic11237BTrue
x-mac-turkish11237BTrue
x-mac-croatian11237BTrue
utf-3241237BTrue
utf-32BE420635975687B000000True
x-Chinese-CNS11237BTrue
x-cp2000111237BTrue
x-Chinese-Eten11237BTrue
x-cp2000311237BTrue
x-cp2000411237BTrue
x-cp2000511237BTrue
x-IA511237BTrue
x-IA5-German1633FFalse
x-IA5-Swedish1633FFalse
x-IA5-Norwegian1633FFalse
us-ascii11237BTrue
x-cp202611633FFalse
x-cp2026911237BTrue
IBM27316743True
IBM27711569CTrue
IBM27816743True
IBM28016844True
IBM2841192C0True
IBM2851192C0True
IBM2901192C0True
IBM29718151True
IBM42011116FFalse
IBM42311116FFalse
IBM4241192C0True
x-EBCDIC-KoreanExtended1192C0True
IBM-Thai1192C0True
koi8-r11237BTrue
IBM87111428ETrue
IBM8801192C0True
IBM90517248True
IBM009241192C0True
EUC-JP11237BTrue
x-cp2093611237BTrue
x-cp2094911237BTrue
cp10251192C0True
koi8-u11237BTrue
iso-8859-111237BTrue
iso-8859-211237BTrue
iso-8859-311237BTrue
iso-8859-411237BTrue
iso-8859-511237BTrue
iso-8859-611237BTrue
iso-8859-711237BTrue
iso-8859-811237BTrue
iso-8859-911237BTrue
iso-8859-1311237BTrue
iso-8859-1511237BTrue
x-Europa11237BTrue
iso-8859-8-i11237BTrue
iso-2022-jp11237BTrue
csISO2022JP11237BTrue
iso-2022-jp11237BTrue
iso-2022-kr11237BTrue
x-cp5022711237BTrue
euc-jp11237BTrue
EUC-CN11237BTrue
euc-kr11237BTrue
hz-gb-231211237BTrue
GB1803011237BTrue
x-iscii-de11237BTrue
x-iscii-be11237BTrue
x-iscii-ta11237BTrue
x-iscii-te11237BTrue
x-iscii-as11237BTrue
x-iscii-or11237BTrue
x-iscii-ka11237BTrue
x-iscii-ma11237BTrue
x-iscii-gu11237BTrue
x-iscii-pa11237BTrue
utf-750-True
utf-811237BTrue
WUtils.com