k, Unicode 107, hex 0x6B, different encodings - Unicode characters

This page contans encodings (windows charset) for unicode char k, Unicode 107, hex 0x6B.

List Of encodings For unicode Char 107

CharsetLenDecimalHexRevert
IBM037114692True
IBM43711076BTrue
IBM500114692True
ASMO-70811076BTrue
DOS-72011076BTrue
ibm73711076BTrue
ibm77511076BTrue
ibm85011076BTrue
ibm85211076BTrue
IBM85511076BTrue
ibm85711076BTrue
IBM0085811076BTrue
IBM86011076BTrue
ibm86111076BTrue
DOS-86211076BTrue
IBM86311076BTrue
IBM86411076BTrue
IBM86511076BTrue
cp86611076BTrue
ibm86911076BTrue
IBM870114692True
windows-87411076BTrue
cp875114692True
shift_jis11076BTrue
gb231211076BTrue
ks_c_5601-198711076BTrue
big511076BTrue
IBM1026114692True
IBM01047114692True
IBM01140114692True
IBM01141114692True
IBM01142114692True
IBM01143114692True
IBM01144114692True
IBM01145114692True
IBM01146114692True
IBM01147114692True
IBM01148114692True
IBM01149114692True
utf-1621076BTrue
utf-16BE2273926B00True
windows-125011076BTrue
windows-125111076BTrue
Windows-125211076BTrue
windows-125311076BTrue
windows-125411076BTrue
windows-125511076BTrue
windows-125611076BTrue
windows-125711076BTrue
windows-125811076BTrue
Johab11076BTrue
macintosh11076BTrue
x-mac-japanese11076BTrue
x-mac-chinesetrad11076BTrue
x-mac-korean11076BTrue
x-mac-arabic11076BTrue
x-mac-hebrew11076BTrue
x-mac-greek11076BTrue
x-mac-cyrillic11076BTrue
x-mac-chinesesimp11076BTrue
x-mac-romanian11076BTrue
x-mac-ukrainian11076BTrue
x-mac-thai11076BTrue
x-mac-ce11076BTrue
x-mac-icelandic11076BTrue
x-mac-turkish11076BTrue
x-mac-croatian11076BTrue
utf-3241076BTrue
utf-32BE417951621126B000000True
x-Chinese-CNS11076BTrue
x-cp2000111076BTrue
x-Chinese-Eten11076BTrue
x-cp2000311076BTrue
x-cp2000411076BTrue
x-cp2000511076BTrue
x-IA511076BTrue
x-IA5-German11076BTrue
x-IA5-Swedish11076BTrue
x-IA5-Norwegian11076BTrue
us-ascii11076BTrue
x-cp2026111076BTrue
x-cp2026911076BTrue
IBM273114692True
IBM277114692True
IBM278114692True
IBM280114692True
IBM284114692True
IBM285114692True
IBM290111573True
IBM297114692True
IBM420114692True
IBM423114692True
IBM424114692True
x-EBCDIC-KoreanExtended114692True
IBM-Thai114692True
koi8-r11076BTrue
IBM871114692True
IBM880114692True
IBM905114692True
IBM00924114692True
EUC-JP11076BTrue
x-cp2093611076BTrue
x-cp2094911076BTrue
cp1025114692True
koi8-u11076BTrue
iso-8859-111076BTrue
iso-8859-211076BTrue
iso-8859-311076BTrue
iso-8859-411076BTrue
iso-8859-511076BTrue
iso-8859-611076BTrue
iso-8859-711076BTrue
iso-8859-811076BTrue
iso-8859-911076BTrue
iso-8859-1311076BTrue
iso-8859-1511076BTrue
x-Europa11076BTrue
iso-8859-8-i11076BTrue
iso-2022-jp11076BTrue
csISO2022JP11076BTrue
iso-2022-jp11076BTrue
iso-2022-kr11076BTrue
x-cp5022711076BTrue
euc-jp11076BTrue
EUC-CN11076BTrue
euc-kr11076BTrue
hz-gb-231211076BTrue
GB1803011076BTrue
x-iscii-de11076BTrue
x-iscii-be11076BTrue
x-iscii-ta11076BTrue
x-iscii-te11076BTrue
x-iscii-as11076BTrue
x-iscii-or11076BTrue
x-iscii-ka11076BTrue
x-iscii-ma11076BTrue
x-iscii-gu11076BTrue
x-iscii-pa11076BTrue
utf-711076BTrue
utf-811076BTrue
WUtils.com