Nyala Bold

Nyala, Bold typeface of Nyala font family

Nyala, Bold sample

AWZ.awz,019;$#&"ěšč

Nyala, Bold sample character map

0123456789ABCDEF
20  from Nyala, Bold! from Nyala, Bold" from Nyala, Bold# from Nyala, Bold$ from Nyala, Bold% from Nyala, Bold& from Nyala, Bold( from Nyala, Bold) from Nyala, Bold* from Nyala, Bold+ from Nyala, Bold, from Nyala, Bold- from Nyala, Bold. from Nyala, Bold/ from Nyala, Bold
300 from Nyala, Bold1 from Nyala, Bold2 from Nyala, Bold3 from Nyala, Bold4 from Nyala, Bold5 from Nyala, Bold6 from Nyala, Bold7 from Nyala, Bold8 from Nyala, Bold9 from Nyala, Bold: from Nyala, Bold; from Nyala, Bold< from Nyala, Bold= from Nyala, Bold> from Nyala, Bold? from Nyala, Bold
40@ from Nyala, BoldA from Nyala, BoldB from Nyala, BoldC from Nyala, BoldD from Nyala, BoldE from Nyala, BoldF from Nyala, BoldG from Nyala, BoldH from Nyala, BoldI from Nyala, BoldJ from Nyala, BoldK from Nyala, BoldL from Nyala, BoldM from Nyala, BoldN from Nyala, BoldO from Nyala, Bold
50P from Nyala, BoldQ from Nyala, BoldR from Nyala, BoldS from Nyala, BoldT from Nyala, BoldU from Nyala, BoldV from Nyala, BoldW from Nyala, BoldX from Nyala, BoldY from Nyala, BoldZ from Nyala, Bold[ from Nyala, Bold\ from Nyala, Bold] from Nyala, Bold^ from Nyala, Bold_ from Nyala, Bold
60` from Nyala, Bolda from Nyala, Boldb from Nyala, Boldc from Nyala, Boldd from Nyala, Bolde from Nyala, Boldf from Nyala, Boldg from Nyala, Boldh from Nyala, Boldi from Nyala, Boldj from Nyala, Boldk from Nyala, Boldl from Nyala, Boldm from Nyala, Boldn from Nyala, Boldo from Nyala, Bold
70p from Nyala, Boldq from Nyala, Boldr from Nyala, Bolds from Nyala, Boldt from Nyala, Boldu from Nyala, Boldv from Nyala, Boldw from Nyala, Boldx from Nyala, Boldy from Nyala, Boldz from Nyala, Bold{ from Nyala, Bold| from Nyala, Bold} from Nyala, Bold~ from Nyala, Bold
A0  from Nyala, Bold¡ from Nyala, Bold¢ from Nyala, Bold£ from Nyala, Bold¤ from Nyala, Bold¥ from Nyala, Bold¦ from Nyala, Bold§ from Nyala, Bold¨ from Nyala, Bold© from Nyala, Boldª from Nyala, Bold« from Nyala, Bold¬ from Nyala, Bold­ from Nyala, Bold® from Nyala, Bold¯ from Nyala, Bold
B0° from Nyala, Bold± from Nyala, Bold² from Nyala, Bold³ from Nyala, Bold´ from Nyala, Boldµ from Nyala, Bold¶ from Nyala, Bold· from Nyala, Bold¸ from Nyala, Bold¹ from Nyala, Boldº from Nyala, Bold» from Nyala, Bold¼ from Nyala, Bold½ from Nyala, Bold¾ from Nyala, Bold¿ from Nyala, Bold
C0À from Nyala, BoldÁ from Nyala, Bold from Nyala, Boldà from Nyala, BoldÄ from Nyala, BoldÅ from Nyala, BoldÆ from Nyala, BoldÇ from Nyala, BoldÈ from Nyala, BoldÉ from Nyala, BoldÊ from Nyala, BoldË from Nyala, BoldÌ from Nyala, BoldÍ from Nyala, BoldÎ from Nyala, BoldÏ from Nyala, Bold
D0Ð from Nyala, BoldÑ from Nyala, BoldÒ from Nyala, BoldÓ from Nyala, BoldÔ from Nyala, BoldÕ from Nyala, BoldÖ from Nyala, Bold× from Nyala, BoldØ from Nyala, BoldÙ from Nyala, BoldÚ from Nyala, BoldÛ from Nyala, BoldÜ from Nyala, BoldÝ from Nyala, BoldÞ from Nyala, Boldß from Nyala, Bold
E0à from Nyala, Boldá from Nyala, Boldâ from Nyala, Boldã from Nyala, Boldä from Nyala, Boldå from Nyala, Boldæ from Nyala, Boldç from Nyala, Boldè from Nyala, Boldé from Nyala, Boldê from Nyala, Boldë from Nyala, Boldì from Nyala, Boldí from Nyala, Boldî from Nyala, Boldï from Nyala, Bold
F0ð from Nyala, Boldñ from Nyala, Boldò from Nyala, Boldó from Nyala, Boldô from Nyala, Boldõ from Nyala, Boldö from Nyala, Bold÷ from Nyala, Boldø from Nyala, Boldù from Nyala, Boldú from Nyala, Boldû from Nyala, Boldü from Nyala, Boldý from Nyala, Boldþ from Nyala, Boldÿ from Nyala, Bold
100Ā from Nyala, Boldā from Nyala, BoldĂ from Nyala, Boldă from Nyala, BoldĄ from Nyala, Boldą from Nyala, BoldĆ from Nyala, Boldć from Nyala, BoldĈ from Nyala, Boldĉ from Nyala, BoldĊ from Nyala, Boldċ from Nyala, BoldČ from Nyala, Boldč from Nyala, BoldĎ from Nyala, Boldď from Nyala, Bold
110Đ from Nyala, Boldđ from Nyala, BoldĒ from Nyala, Boldē from Nyala, BoldĔ from Nyala, Boldĕ from Nyala, BoldĖ from Nyala, Boldė from Nyala, BoldĘ from Nyala, Boldę from Nyala, BoldĚ from Nyala, Boldě from Nyala, BoldĜ from Nyala, Boldĝ from Nyala, BoldĞ from Nyala, Boldğ from Nyala, Bold
120Ġ from Nyala, Boldġ from Nyala, BoldĢ from Nyala, Boldģ from Nyala, BoldĤ from Nyala, Boldĥ from Nyala, BoldĦ from Nyala, Boldħ from Nyala, BoldĨ from Nyala, Boldĩ from Nyala, BoldĪ from Nyala, Boldī from Nyala, BoldĬ from Nyala, Boldĭ from Nyala, BoldĮ from Nyala, Boldį from Nyala, Bold
130İ from Nyala, Boldı from Nyala, BoldIJ from Nyala, Boldij from Nyala, BoldĴ from Nyala, Boldĵ from Nyala, BoldĶ from Nyala, Boldķ from Nyala, Boldĸ from Nyala, BoldĹ from Nyala, Boldĺ from Nyala, BoldĻ from Nyala, Boldļ from Nyala, BoldĽ from Nyala, Boldľ from Nyala, BoldĿ from Nyala, Bold
140ŀ from Nyala, BoldŁ from Nyala, Boldł from Nyala, BoldŃ from Nyala, Boldń from Nyala, BoldŅ from Nyala, Boldņ from Nyala, BoldŇ from Nyala, Boldň from Nyala, Boldʼn from Nyala, BoldŊ from Nyala, Boldŋ from Nyala, BoldŌ from Nyala, Boldō from Nyala, BoldŎ from Nyala, Boldŏ from Nyala, Bold
150Ő from Nyala, Boldő from Nyala, BoldŒ from Nyala, Boldœ from Nyala, BoldŔ from Nyala, Boldŕ from Nyala, BoldŖ from Nyala, Boldŗ from Nyala, BoldŘ from Nyala, Boldř from Nyala, BoldŚ from Nyala, Boldś from Nyala, BoldŜ from Nyala, Boldŝ from Nyala, BoldŞ from Nyala, Boldş from Nyala, Bold
160Š from Nyala, Boldš from Nyala, BoldŢ from Nyala, Boldţ from Nyala, BoldŤ from Nyala, Boldť from Nyala, BoldŦ from Nyala, Boldŧ from Nyala, BoldŨ from Nyala, Boldũ from Nyala, BoldŪ from Nyala, Boldū from Nyala, BoldŬ from Nyala, Boldŭ from Nyala, BoldŮ from Nyala, Boldů from Nyala, Bold
170Ű from Nyala, Boldű from Nyala, BoldŲ from Nyala, Boldų from Nyala, BoldŴ from Nyala, Boldŵ from Nyala, BoldŶ from Nyala, Boldŷ from Nyala, BoldŸ from Nyala, BoldŹ from Nyala, Boldź from Nyala, BoldŻ from Nyala, Boldż from Nyala, BoldŽ from Nyala, Boldž from Nyala, Boldſ from Nyala, Bold
All 916 characters of Nyala, Bold

Nyala, Bold properties

Propertyvalue
WeightBold
StyleNormal
StretchNormal
Characters916
IsBoldSimulatedTrue
IsObliqueSimulatedFalse
CapsHeight0,576171875
StrikethroughPosition0,51220703125
StrikethroughThickness0,10205078125
UnderlinePosition-0,08544921875
UnderlineThickness0,0244140625
XHeight0,365234375

Nyala, Bold names

LangName
en-usBold
online utility - toplist
WUtils.com